AAA|rss

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni

 

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej polegającą na m.in. ociepleniu stropodachu wraz z towarzyszącymi pracami dekarsko-blacharskimi, dostawą i montażem kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem CWU biwalentnym oraz skonfigurowaniem z istniejącym systemem kotłowni, ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z demontażem i montażem daszków, rury odprowadzenia spalin oraz przełożeniem rury zasilającej gazowej:

  1. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego K-C Kinga Czysta Topola– Osiedle, ul. Krańcowa 11, 63-424 Przygodzice. Niniejszy wykonawca spełnił wymagane warunki postępowania, a jego oferta otrzymała maksymalną punktację w kryterium cena w wysokości 100 pkt.

  2. Nadano punktację ofertom następujących wykonawców:

    1. ARTM Artur Musiał, ul. Armii Krajowej 3/15, 64- 600 Oborniki – 74,42 pkt.

    2. Firma Gumienny Ireneusz Gumienny, ul. Osiedlowa 32 62-302 Węgierki – 71,73pkt.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Robert Wojtkowiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (30/05/2011 14:17:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (30/05/2011 14:18:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (30/05/2011 14:18:08)
Lista wiadomości
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje
iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej polegającą na m.in. ociepleniu stropodachu wraz z towarzyszącymi pracami dekarsko-blacharskimi, dostawą i montażem kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem CWU biwalentnym oraz skonfigurowaniem z istniejącym systemem kotłowni, ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z demontażem i montażem daszków, rury odprowadzenia spalin oraz przełożeniem rury zasilającej gazowej, wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego K-C Kinga Czysta Topola – Osiedle, ul. Krańcowa 11, 63-424 Przygodzice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje
że w efekcie prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo–ratowniczego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Szybicki Spółka Jawna, Os. Powstańców Warszawy 1/97, 61-656 Poznań
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego CPV – 34113000-2)