AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2011 (IV kadencja)

183 / 2011 z dnia 22.11.2011 r.

UCHWAŁA NR 183/2011

ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 22 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok


Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale 20/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok, zmienionej uchwałą nr 33/IV/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 37/VI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 40/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 46/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 100/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 maja 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 52/IX/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 132/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 135/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 6 lipca 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 59/X/2911 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 sierpnia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 67/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 70/XII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 października 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 177/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31 października 2011 roku dokonuje się następujących zmian:


  1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 115.844,00 zł

to jest do kwoty 65.513.480,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 115.844,00 zł

to jest do kwoty 56.941.732,00 zł

b) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie 8.571.748,00 zł.


  1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 115.844,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 115.844,00 zł

to jest do kwoty 7.524.909,00 zł.

Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.


4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 115.844,00 zł

to jest do kwoty 71.864.214,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115.844,00 zł

to jest do kwoty 57.971.733,00 zł

b) nie zmienia się wydatków majątkowych w kwocie 13.892.481,00 zł.


  1. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 115.844,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.


6. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 115.844,00 zł

to jest do kwoty 7.524.909,00 zł.

Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (09/01/2012 12:31:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (09/01/2012 12:35:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (09/01/2012 12:35:32)
Lista wiadomości
222 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
221 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
220 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.
219 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
218 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.
217 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.
216 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
215 / 2011 z dnia 27.12.2011 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
214 / 2011 z dnia 27.12.2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
213 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
212 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
211 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
210 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
209 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
208 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
207 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
206 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
205 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
204 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
203 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
202 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
201 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
200 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
199 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
198 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
197 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
196 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
195 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
194 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
193 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
192 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
191 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem.
190 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
189 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Wrzesińskiego.
188 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
187 / 2011 z dnia 06.12.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 EURO na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
186 / 2011 z dnia 30.11.2011 r.
w sprawie zmiany „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2011 roku” przyjętego uchwałą nr 99/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 maja 2011r. w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego.
185 / 2011 z dnia 22.11.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
184 / 2011 z dnia 22.11.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
183 / 2011 z dnia 22.11.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
182 / 2011 z dnia 16.11.2011 r.
w sprawie: przyznanie Stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla studentów.
181 / 2011 z dnia 09.11.2011 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
180 / 2011 z dnia 09.11.2011 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
179 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
178 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
177 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
176 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
175 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
174 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
173 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
172 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
171 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego
170 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
169 / 2011 z dnia 11.10.2011 r.
w sprawie wywieszenia wykazu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Kaliskiej 1 stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
168 / 2011 z dnia 11.10.2011 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
167 / 2011 z dnia 11.10.2011 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha.
166 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla uczniów.
165 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wyposażenia do nowo wybudowanej hali i wiaty magazynowej z przebudowywanym budynkiem warsztatowym do ćwiczeń budowlano – instalatorskich.
164 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni nowo wybudowanej hali i wiaty magazynowej z przebudowywanym budynkiem warsztatowym do ćwiczeń budowlano – instalatorskich.
163 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni środka trwałego – odcinka drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna (Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna).
162 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu konkursowego „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
161 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
160 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
159 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
158 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
157 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni samochodu osobowego marki Opel Combo nr rej. PWR CL 10.
156 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
155 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
154 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
153 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ogłoszenia IV rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
152 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: przyznanie stypendiów edukacyjno – motywacyjnych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
151 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania na zaciągnięcie kredytu długoterminowego, zwany dalej „kredytem” w kwocie 7.166.177,00 zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
150 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.
149 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025.
148 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 142/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych .
147 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025.
146 / 2011 z dnia 09.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalatorskiej oraz do prac budowlanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część C – wyposażenie do pracowni instalatorskiej.
145 / 2011 z dnia 09.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalatorskiej oraz do prac budowlanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część B - wyposażenie do pracowni ciesielsko-stolarskiej.
144 / 2011 z dnia 09.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalatorskiej oraz do prac budowlanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część A – wyposażenie do pracowni do prac budowlanych.
143 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: rozszerzenia składu Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.”
142 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
141 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego.
140 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego.
139 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
138 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
137 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
136 / 2011 z dnia 06.07.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
135 / 2011 z dnia 06.07.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
134 / 2011 z dnia 06.07.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego.
133 / 2011 z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
132 / 2011 z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
131 / 2011 z dnia 21.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego ” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część III
130 / 2011 z dnia 21.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego ” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część II
129 / 2011 z dnia 21.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego ” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część I.
128 / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
127 / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
126 /2011 z dnia 16.06.2011r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego " współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 - część IV.
125/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części IV.
124/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części III.
123/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części II.
122/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części I.
121/2011 z dnia 16.06.2011r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego do nowo budowanej hali i przebudowywanego budynku warsztatowego dla PCEZ we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1”
120 / 2011 z dnia 15.06.2011 r.
w sprawie: przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
119 / 2011 z dnia 15.06.2011 r.
w sprawie: przyznanie świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
118 / 2011 z dnia 09.06.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7.166.177,00zł.
117 / 2011 z dnia 09.06.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7.166.177,00zł.
116 / 2011 z dnia 09.06.2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
115 / 2011 z dnia 07.06.2011
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część C  Wyposażenie do pracowni ogólno-dydaktycznej.
114 / 2011 z dnia 07.06.2011 r.
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część B Wyposażenie do pracowni ciesielsko-stolarskiej.
113 / 2011 z dnia 07.06.2011 r.
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część A Wyposażenie do pracowni budowlanej.
112 / 2011 z dnia 31.05.2011
w sprawie: przekazania w nieodpłatne używanie mienia w postaci chłodziarki Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni Sp. z o.o.
111/2011 z dnia 31.05.2011
w sprawie unieważnienia postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część D pracownia instalatorska.
110/2011 z dnia 31.05.2011
w sprawie zmiany uchwały nr 62/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do rokowań na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni , oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3703/15 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
109 / 2011 z dnia 31.05.2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazania do stacji demontażu pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.
108 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
107 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 55/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011.
106 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 49/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011.
105 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia oferty w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro na przeprowadzenie szkolenia pn.„Gospodarowanie mieniem gminy i powiatu” i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”
104 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe
103 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe
102 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
101 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
100 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
99 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2011 roku” w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego
98 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest wybór banku do obsługi Powiatu Wrzesińskiego
97 / 2011 z dnia 04.05.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego
96 / 2011 z dnia 04.05.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego
95 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie przekazania dotacji na realizację porozumienia dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego w 2011 roku.
94 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.”
93 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy– dotyczy: cz.B „Rozwój osobisty dla pracowników samorządowych 45 +”
92 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy– dotyczy: cz. A „Doskonalenie standardów obsługi interesanta”
91 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”- dotyczy części C „Gospodarowanie mieniem gminy i powiatu”
90 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
89 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
88 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.)
87 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
86 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do obsługi Powiatu Wrzesińskiego
85 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do obsługi Powiatu Wrzesińskiego
84 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
83 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
82 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
81 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
80 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
79 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 70/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego
78 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2011 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez panią Elżbietę Prentką
77 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2011 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
76 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2011 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni
75 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: wyłonienie trenerów szkoleń w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość budżetowa-budżet zadaniowy i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
74 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 z zakresu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które zakończyły okres aktywności zawodowej
73 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – dotyczy: cz.B „Kodeks Postępowania Administracyjnego”
72 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – dotyczy: cz.A „Tworzenie prawa miejscowego”
71 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia pn. Rachunkowość budżetowa-budżet zadaniowy i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
70 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie: informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego
69 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok
68 / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
67 / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
66 / 2011 z dnia 22.03.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w 2011 r. z zakresu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które zakończyły okres aktywności zawodowej
65 / 2011 z dnia 17.03.2011 r.
w sprawie unieważnienia 1 części postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem było przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”- część C „Rachunkowość budżetowa - budżet zadaniowy”
64 / 2011 z dnia 17.03.2011 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
63 / 2011 z dnia 09.03.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup i dostawę sprzętu komputerowego – 5 sztuk notebooków wraz z oprogramowaniem.
62 / 2011 z dnia 09.03.2011 r.
w sprawie przystąpienia do rokowań na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3703/15 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
61 / 2011 z dnia 09.03.2011 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 r.
60 / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
59 / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
58 / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie ogłoszenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
57 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Włodzimierza Wawrzyniaka Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „National and European Landmarks” („Narodowe i Europejskie miejsca pamięci”) w ramach Programu Comenius „Lifelong Learning Programme” („Uczenie się przez całe życie”)
56 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2011
55 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011
54 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub złomowanie środków trwałych będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
53 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacji wod-kan i co przy inwestycji polegającej na budowie hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
52 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni.”
51 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.”
50 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2011 r.
49 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011
48 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
47 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
46 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Kościuszki oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha
45 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha
44 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha
43 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrześni, przy ulicy Witkowskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha
42 / 2011 z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”
41 / 2011 z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”
40 / 2011 z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
39 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie dróg przy inwestycji polegającej na budowie hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
38 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacji elektrycznej przy inwestycji polegającej na budowie hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
37 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
36 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie: ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
35 / 2011 z dnia 04.01.2011 r.
w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
34 / 2011 z dnia 04.01.2011 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 r.