AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Finanse Powiatu Wrzesińskiego » Budżet powiatu

Budżet powiatu

2013 r.

 

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Nr SO-0952/3/5/Ko/2012 - składu orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 23.11. 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.  

Nr SO-0957/3/5/Ko/2012 - składu orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 23.11. 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025.

Uchwały Rady

153/ XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2025.

154/ XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r. - w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

166/ XXVI / 2013 z dnia 31.01.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

177/ XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

185/ XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2025.

186/ XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

192/ XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023.

193/ XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

194/ XXX / 2013 z dnia 14.06.2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023.

195/ XXX / 2013 z dnia 14.06.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

200 / XXXI / 2013 z dnia 27.06.2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023.

201/ XXXI / 2013 z dnia 27.06.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

202 / XXXII / 2013 z dnia 25.07.2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023.

203/ XXXII / 2013 z dnia 25.07.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

208 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023.

209/ XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

213 / XXXIV / 2013 z dnia 24.10.2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023.

214/ XXXIV / 2013 z dnia 24.10.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

224 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023.

225/ XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

233/ XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023. 

234 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok..

 

 

Uchwały Zarządu:

326 / 2011 z dnia 31.08.2012 r. - w sprawie założeń do opracowania projektu Budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.

364 / 2012 z dnia 09.11.2012 r. - w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.

365 / 2012 z dnia 09.11.2012 r. - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2025.
417 / 2012 z dnia 28.12.2012 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
418 / 2012 z dnia 28.12.2012 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
447 / 2013 z dnia 31.01.2013 r. - w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
448 / 2013 z dnia 31.01.2013 r. - w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
455 / 2013 z dnia 05.02.2013 r. - w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
456 / 2013 z dnia 05.02.2013 r. - w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
466 / 2013 z dnia 19.02.2013 r. - w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
467 / 2013 z dnia 19.02.2013 r. - w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
475 / 2013 z dnia 06.03.2013 r. - w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
476 / 2013 z dnia 06.03.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
478 / 2013 z dnia 12.03.2013 r. - w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
479 / 2013 z dnia 12.03.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
489 / 2013 z dnia 26.03.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
490 / 2013 z dnia 26.03.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
509 / 2013 z dnia 25.04.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
510 / 2013 z dnia 25.04.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
536 / 2013 z dnia 21.05.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
537 / 2013 z dnia 21.05.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
552 / 2013 z dnia 14.06.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
553 / 2013 z dnia 14.06.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
557 / 2013 z dnia 27.06.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
573 / 2013 z dnia 25.07.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
574 / 2013 z dnia 25.07.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
576 / 2013 z dnia 06.08.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
583 / 2013 z dnia 27.08.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
584 / 2013 z dnia 27.08.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
585 / 2013 z dnia 27.08.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
592 / 2013 z dnia 10.09.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
593 / 2013 z dnia 10.09.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
594 / 2013 z dnia 10.09.2013 r. - w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
604 / 2013 z dnia 27.09.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
605 / 2013 z dnia 27.09.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
626 / 2013 z dnia 24.10.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
627 / 2013 z dnia 24.10.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
639 / 2013 z dnia 05.11.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
640 / 2013 z dnia 05.11.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
641 / 2013 z dnia 05.11.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
652 / 2013 z dnia 13.11.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
653 / 2013 z dnia 13.11.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
654 / 2013 z dnia 13.11.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
657 / 2013 z dnia 19.11.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
658 / 2013 z dnia 19.11.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
659 / 2013 z dnia 19.11.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
671 / 2013 z dnia 28.11.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
672 / 2013 z dnia 28.11.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
680 / 2013 z dnia 10.12.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
681 / 2013 z dnia 10.12.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
682 / 2013 z dnia 16.12.2013 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
683 / 2013 z dnia 16.12.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
684 / 2013 z dnia 16.12.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
698 / 2013 z dnia 27.12.2013 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji
budżetowej.
699 / 2013 z dnia 27.12.2013 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (21/09/2012 09:27:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (21/07/2014 12:12:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (21/07/2014 12:12:31)
Lista wiadomości