AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Finanse Powiatu Wrzesińskiego » Budżet powiatu

Budżet powiatu

2014 r.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Nr SO-0952/59/5/Ko/2013 - składu orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13.12. 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok  

Nr SO-0957/59/5/Ko/2013 - składu orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13.12. 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2023

Uchwały Rady

235 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r. - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2023

236 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r. - w sprawie uchwały budżetowej  Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

239 / XXXVII / 2014 z dnia 30.01.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

247 / XXXIX / 2014 z dnia 13.03.2014 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2023

248 / XXXIX / 2014 z dnia 13.03.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

256 / XL / 2014 z dnia 29.04.2014 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2023

257 / XL / 2014 z dnia 29.04.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

259 / XLI / 2014 z dnia 27.05.2014 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2027

260 / XLI / 2014 z dnia 27.05.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

264 / XLII / 2014 z dnia 26.06.2014 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2027

265 / XLII / 2014 z dnia 26.06.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

270 / XLIII / 2014 z dnia 28.08.2014 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2027

271 / XLIII / 2014 z dnia 28.08.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

278/XLIV/2014 z dnia 29.09.2014 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2027

279/XLIV/2014 z dnia 29.09.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

284/XLV/2014 z dnia 30.10.2014 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2027

285/XLV/2014 z dnia 30.10.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

11/II/2014 z dnia 08.12.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

 

Uchwały Zarządu

582 / 2013 z dnia 27.08.2013 r. - w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
642 / 2013 z dnia 13.11.2013 r. - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2023
643 / 2013 z dnia 13.11.2013 r. - w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
718 / 2014 z dnia 07.01.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
719 / 2014 z dnia 07.01.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
735 / 2014 z dnia 30.01.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
736 / 2014 z dnia 30.01.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
756 / 2013 z dnia 25.02.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
757 / 2014 z dnia 25.02.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
767 / 2014 z dnia 13.03.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
768 / 2014 z dnia 13.03.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
782 / 2014 z dnia 25.03.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
783 / 2014 z dnia 25.03.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
784 / 2014 z dnia 01.04.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
811 / 2014 z dnia 29.04.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
812 / 2014 z dnia 29.04.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
819 / 2014 z dnia 13.05.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
826 / 2014 z dnia 27.05.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
827 / 2014 z dnia 27.05.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
841 / 2014 z dnia 03.06.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
842 / 2014 z dnia 03.06.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
844 / 2014 z dnia 09.06.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
845 / 2014 z dnia 09.06.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
856 / 2014 z dnia 26.06.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
859 / 2014 z dnia 30.06.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
860 / 2014 z dnia 30.06.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
868 / 2014 z dnia 09.07.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok 
869 / 2014 z dnia 09.07.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
870 / 2014 z dnia 09.07.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
895 / 2014 z dnia 28.08.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
896 / 2014 z dnia 28.08.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
900 / 2014 z dnia 02.09.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok 
901 / 2014 z dnia 02.09.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
902 / 2014 z dnia 02.09.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
906 / 2014 z dnia 09.09.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
907 / 2014 z dnia 09.09.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
914 / 2014 z dnia 29.09.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
915 / 2014 z dnia 29.09.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
919 / 2014 z dnia 07.10.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok 
920 / 2014 z dnia 07.10.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
921 / 2014 z dnia 07.10.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
946 / 2014 z dnia 30.10.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
947 / 2014 z dnia 30.10.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
953 / 2014 z dnia 12.11.2014 r - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok 
954 / 2014 z dnia 12.11.2014 r. - w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
955 / 2014 z dnia 12.11.2014 r. - w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
10 / 2014 z dnia 12.12.2014 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (22/01/2014 13:48:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (11/02/2015 07:15:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (11/02/2015 07:15:51)
Lista wiadomości