AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Zarządu 2014 (V kadencja)

Protokół nr 3 / 2014
 

PROTOKÓŁ NR 3/2014

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 17 grudnia 2014 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

 2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 2 do protokołu omówił Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia.

Artur Czajkowski poinformował, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz ich dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy został przekazany do zaopiniowania wójtowi oraz burmistrzom gmin. Zaznaczył, że ww. podmioty nie zgłosiły uwag do przedstawionego harmonogramu, a ponadto pozytywną opinię wydała Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Nadmienił, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek, po zasięgnięciu ww. opinii ustala Rada, w drodze uchwały.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego na 2015 rok został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

 Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dionizy Jaśniewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Kowalczyk (14/01/2015 09:15:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Kowalczyk (14/01/2015 09:15:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Kowalczyk (14/01/2015 09:15:38)
Lista wiadomości
Protokół nr 5 / 2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 4 / 2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 3 / 2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1 / 2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2014 roku.