AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2014 (V kadencja)

34 / 2014 z dnia 30.12.2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Waldemar Grzegorek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Kowalczyk (31/12/2014 13:08:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Kowalczyk (31/12/2014 13:11:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Kowalczyk (31/12/2014 13:11:26)
Lista wiadomości
35 / 2014 z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
34 / 2014 z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VIII przetargu ustnego nieograniczonego oraz . powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego
33 / 2014 z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
32 / 2014 z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
31 / 2014 z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
30 / 2014 z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2015
29 / 2014 z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku
28 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
27 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
26 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
25 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
24 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
23 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
22 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
21 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
20 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
19 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
18 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
17 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
16 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
15 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok
14 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
13 / 2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
12 / 2014 z dnia 12.12.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
11 / 2014 z dnia 12.12.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
10 / 2014 z dnia 12.12.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
9 / 2014 z dnia 12.12.2014 r.
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Wrzesińskiemu
8 / 2014 z dnia 12.12.2014 r.
w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2014/2015
7 / 2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
6 / 2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
5 / 2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
4 / 2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem
3 / 2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016, część V - ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych
2 / 2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016, część III - ubezpieczenia komunikacyjne, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie assistance
1 / 2014 z dnia 08.12.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016, część I - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków