AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2010 (III kadencja)

685 / 2010 z dnia 15.11.2010 r.

Uchwała nr 685/2010

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

 

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

 

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się projekt uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Projekt uchwały budżetowej, o której mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu we Wrześni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

Starosta

(-) Dionizy Jaśniewicz

 

Załączniki do Uchwały nr 685 / 2010 Zarządu Powiatu we Wrześni - Uwaga! Plik o dużej objętości (9 MB)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Dionizy Jaśniewicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (26/11/2010 13:44:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (26/11/2010 13:45:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (26/11/2010 13:45:16)
Lista wiadomości
696 / 2010 z dnia 25.11.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii we Wrześni umowy najmu dwóch piwnic: nr 2 o powierzchni 4,54 m2 i nr 3 o powierzchni 6,13 m2 administrowanych przez Powiat Wrzesiński, położonych w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni, działka nr 3703/16
695 / 2010 z dnia 25.11.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
694 / 2010 z dnia 25.11.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
692 / 2010 z dnia 25.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup aparatu ambu i sprzętu wspomagającego rehabilitację, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 4 pakiety, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
691 / 2010 z dnia 25.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup zgrzewarki do zgrzewania rękawów i torebek papierowo – foliowych do sterylizacji, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 4 pakiety, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
690 / 2010 z dnia 25.11.2010 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup wózka reanimacyjnego z wyposażeniem, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 4 pakiety, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
689 / 2010 z dnia 25.11.2010 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup wózków i stolików medycznych oraz stojaków do kroplówek– foliowych, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 4 pakiety, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
688 / 2010 z dnia 25.11.2010 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów szkoleń w ramach projektu pn. Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” części B „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
687 / 2010 z dnia 25.11.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
686 / 2010 z dnia 15.11.2010 r.
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
685 / 2010 z dnia 15.11.2010 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2011 rok
684 / 2010 z dnia 15.11.2010 r.
w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011–2023
683 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla studentów
682 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
681 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyłonienie trenerów szkoleń w ramach projektu pn. Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”
680 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego – notebooków oraz tablic interaktywnych wraz z projektorem
679 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
678 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert oraz unieważnienia poszczególnych przetargu nieograniczonego w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup narzędzi chirurgicznych II, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
677 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup łóżek szpitalnych ze stolikami przyłóżkowymi przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
676 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup fartuchów ochronnych przed promieniami RTG przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
675 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup wózków i stolików medycznych oraz stojaków do kroplówek-foliowych, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
674 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup aparatu usg przeznaczonego do badań ultrasonograficznych przed i czasie porodu przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
673 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup łóżka porodowego przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
672 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup przenośnego miernika stężenia H2O2 przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
671 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup fotela ginekologiczno – zabiegowego przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
670 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert oraz unieważnienia w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup narzędzi chirurgicznych przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
669 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie odrzucenia ofert oraz unieważnienia przetargu nieograniczonego w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup wózka reanimacyjnego z wyposażeniem, zestaw ambu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
668 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakupu pomp infuzyjnych, strzykawkowych i objętościowych przetargu ograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
667 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie odrzucenia ofert oraz unieważnienia przetargu nieograniczonego w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup zgrzewarki do zgrzewania rękawów i torebek papierowo – foliowych do sterylizacji, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
666 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup kardiomonitorów stacjonarno-przenośnych przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
665 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie odrzucenia ofert oraz unieważnienia przetargu nieograniczonego w ramach pakietu obejmującego swym zakresem sprzętu wspomagającego rehabilitację, którego przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
664 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup ssaków przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
663 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup laryngoskopów przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
662 / 2010 z dnia 10.11.2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup ciśnieniomierza mechanicznego i termometru bezdotykowego przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowanej w 26 pakietów, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
661 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie unieważnienia 2 części postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem było: „wyłonienie trenerów szkoleń w ramach projektu pn. Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”
660 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
659 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
658 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
657 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej celem wyłonienia inspektorów nadzoru w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych i drogowych realizowanego projektu „Budowy hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy PCEZ we Wrześni”
656 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego...”
655 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego...”
654 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa karetki transportowej, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni
653 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wacławem Sieradzkim, zamieszkałym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 umowy najmu garażu nr 11 o powierzchni 17m2 administrowanego przez powiat wrzesiński, położonego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
652 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni pomieszczeń biurowych, socjalno – magazynowych, warsztatowych, garaży nr 4 i 6 oraz wiat: warsztatowej i garażowej położonych we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
651 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem dwóch pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 na działce nr 6307/16 administrowanej przez Powiat Wrzesiński
650 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 pomieszczeń piwnicznych w budynkach stanowiących własność, oraz administrowanych przez Powiat Wrzesiński
649 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Kazimierzem Chochółem, zamieszkałym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29A/1 umowy najmu gruntu pod garaż o powierzchni 21,25m2 stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, położonego we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, działka nr 440/1
648 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Grażyną Plucińską, zamieszkałą we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29B/7 umowy najmu gruntu pod garaż o powierzchni 13,44m2 stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, położonego we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, działka nr 440/1
647 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Stanisławem Waligórą, zamieszkałym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29A/2 umowy najmu garażu nr 1 o powierzchni 18,8m2 stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, położonego we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, działka nr 440/1
646 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Jerzym Kondrackim, zamieszkałym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29B/5 umowy najmu garażu nr 2 o powierzchni 18,8m2 stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego, położonego we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, działka nr 440/1
645 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ryszardem Zastawą, zamieszkałym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1/1 umowy najmu garażu nr 15 o powierzchni 15m2 administrowanego przez powiat wrzesiński, położonego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
644 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
643 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
642 / 2010 z dnia 27.10.2010 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
641 / 2010 z dnia 15.10.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem „zakup i dostawę sprzętu komputerowego – notebooków oraz tablic interaktywnych wraz z projektorem”
640 / 2010 z dnia 15.10.2010 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem „zakup i dostawę sprzętu komputerowego – notebooków oraz tablic interaktywnych wraz z projektem”
639 / 2010 z dnia 15.10.2010 r.
zmieniająca uchwałę własną nr 638/2010 z dnia 12 października 2010 roku
638 / 2010 z dnia 12.10.2010 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem było: zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej pogrupowane w 26 pakietach, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni, w zakresie 8 pakietów
637 / 2010 z dnia 12.10.2010 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem wyłonienie trenerów szkoleń w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”
636 / 2010 z dnia 12.10.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem „wyłonienie trenerów szkoleń w ramach projektu pn. Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”
635 / 2010 z dnia 12.10.2010 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrześni, przy ulicy Witkowskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha
634 / 2010 z dnia 05.10.2010 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy, w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i remontowych z zakresu przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych, na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów powiatowych użyteczności publicznej oraz zakupy inwestycyjne
633 / 2010 z dnia 05.10.2010 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 i nieruchomości lokalowej nr 3, położonych w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha
632 / 2010 z dnia 05.10.2010 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha
631 / 2010 z dnia 05.10.2010 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha
630 / 2010 z dnia 05.10.2010 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla uczniów
629 / 2010 z dnia 05.10.2010 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem dwóch garaży, gruntów pod dwa garaże stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, oraz jednego garażu administrowanego przez Powiat Wrzesiński
628 / 2010 z dnia 05.10.2010 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pani Magdaleny Zając Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu pn. „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
627 / 2010 z dnia 29.09.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
626 / 2010 z dnia 29.09.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
625 / 2010 z dnia 29.09.2010 r.
zmieniająca uchwałę nr 568/2010 z dnia 08 lipca 2010 dotyczącą powołania Komisji Przetargowej postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem „ Dostawę karetki transportowej … ”
624 / 2010 z dnia 29.09.2010 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem było: „Zakup i dostawa karetki transportowej z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni”
623 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
zmieniająca uchwałę nr 568/20010 z dnia 08 lipca 2010 r. dotyczącą powołania Komisji Przetargowej postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem „Dostawę karetki transportowej …”
622 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
621 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
620 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
619 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
618 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
617 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
616 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
615 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
614 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
613 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
612 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
611 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
610 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
609 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
608 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy
607 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Kościuszki oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha
606 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni umów użyczenia pomieszczeń szkolnych w roku szkolnym 2010/2011, oraz umowy użyczenia na czas nieokreślony z NZOZ „SZKOL-MED” sc.
605 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Lidią Parus, zamieszkałą we Wrześni przy ul. Miłosławskiej 15/2 umowy najmu garażu o powierzchni 21,24m2 stanowiącego własność powiatu wrzesińskiego, położonego we Wrześni przy ul. Miłosławskiej, na działce nr 3705/1
604 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie podjęcia decyzji o wypowiedzeniu Panu Wacławowi Sieradzkiemu warunków umowy najmu garażu nr 4 stanowiącego mienie powiatowe, położonego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, zawartej w dniu 28 października 2003r. w części dotyczącej numeru i lokalizacji garażu
603 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie o 1 miesiąc umowy najmu lokalu użytkowego położonego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, zawartej z Krystyną Majchrzak prowadzącą działalność „Hurt-Detal Art. Spożywczo - Przemysłowych”
602 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie upoważnienia Włodzimierza Wawrzyniaka, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego przy przekazaniu nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 28
601 / 2010 z dnia 21.09.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni ze Spółdzielnią Szkoleniowo-Usługową w likwidacji we Wrześni umowy najmu pomieszczeń dydaktycznych i biurowych w budynku położonym przy ul. Gnieźnieńskiej 28 we Wrześni
600 / 2010 z dnia 07.09.2010 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r.
599 / 2010 z dnia 07.09.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
598 / 2010 z dnia 07.09.2010 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki.
597 / 2010 z dnia 07.09.2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego pn. „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni"
596 / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
zmieniająca uchwałę nr 591/2010 z dnia 20.08.2010r. w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni”
595 / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie: wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
594 / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
593 / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
592 / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2010 roku
591 / 2010 z dnia 20.08.2010 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano - instalatorskich przy PCEZ we Wrześni”
590 / 2010 z dnia 27.07.2010 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3703/15 o powierzchni 0,1112 ha
589 / 2010 z dnia 27.07.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wymianę przez najemcę w lokalu mieszkalnym położonym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29B/7 wewnętrznej instalacji elektrycznej i na zaliczenie poniesionych z tego tytułu nakładów na poczet należnego czynszu najmu
588 / 2010 z dnia 27.07.2010 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu garażu zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Miłosławskiej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3705/1 która stanowi własność Powiatu Wrzesińskiego
587 / 2010 z dnia 27.07.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 „Dobry zawód to dobry start na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
586 / 2010 z dnia 27.07.2010 r.
w sprawie: powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010 r.
585 / 2010 z dnia 20.07.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 „Moja wiedza = mój sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
584 / 2010 z dnia 20.07.2010 r.
w sprawie: przyznania stypendiów edukacyjno-motywacyjnych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
583 / 2010 z dnia 20.07.2010 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
582 / 2010 z dnia 20.07.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego...”
581 / 2010 z dnia 20.07.2010 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
580 / 2010 z dnia 20.07.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem „Budowę hali i wiaty magazynowej…”
579 / 2010 z dnia 20.07.2010 r.
w sprawie: powołania zespołu w celu oszacowania wysokości dochodu uzyskanego w ramach realizacji zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki”
578 / 2010 z dnia 20.07.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
577 / 2010 z dnia 20.07.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
576 / 2010 z dnia 20.07.2010 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
575 / 2010 z dnia 08.07.2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
574 / 2010 z dnia 08.07.2010 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
573 / 2010 z dnia 08.07.2010 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
572 / 2010 z dnia 08.07.2010 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
571 / 2010 z dnia 08.07.2010 r.
w sprawie: powierzenia Pani Ewie Kaczmarek stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
570 / 2010 z dnia 08.07.2010 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji nadzoru inżynierskiego na projektem „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna”
569 / 2010 z dnia 08.07.2010 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem „Dostawę karetki transportowej …”
568 / 2010 z dnia 08.07.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej postępowania przetargowego obejmującego swym zakresem „Dostawę karetki transportowej …”
567 / 2010 z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
566 / 2010 z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
565 / 2010 z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację sprzętu będącego w posiadania Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
564 / 2010 z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna”
563 / 2010 z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie: przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego
562 / 2010 z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
561 / 2010 z dnia 18.06.2010 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu nr 422/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie sprostowania wielkości udziałów powiatu wrzesińskiego dla nieruchomości oznaczonej działką nr 3703/16 położoną we Wrześni, zapisaną w KW 14725
560 / 2010 z dnia 11.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
559 / 2010 z dnia 01.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego samochodu ciężarowego marki Lublin, nr rej. PZD 899E, będącego w posiadania Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
558 / 2010 z dnia 01.06.2010 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1, nieruchomości lokalowej nr 3 i nieruchomości lokalowej nr 5, położonych w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha
557 / 2010 z dnia 01.06.2010 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
556 / 2010 z dnia 01.06.2010 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2010 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez panią Elżbietę Prentką
555 / 2010 z dnia 01.06.2010 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2010 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
554 / 2010 z dnia 01.06.2010 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2010 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni
553 / 2010 z dnia 01.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z dniem 01.06.2010r. na zasadzie porozumienia stron umowy najmu garażu położonego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 o pow 17m2 z najemcą - Jarosławem Szczepaniakiem
552 / 2010 z dnia 01.06.2010 r.
w sprawie: wyboru inspektora nadzoru archeologicznego zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki”
551 / 2010 z dnia 01.06.2010 r.
w sprawie: wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki”
550 / 2010 z dnia 01.06.2010 r.
w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i ich rodzin w związku z utratą pracy lub długotrwałym jej brakiem w postaci zapewnienia im posiłku
549 / 2010 z dnia 25.05.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
548 / 2010 z dnia 25.05.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
547 / 2010 z dnia 25.05.2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.)
546 / 2010 z dnia 20.05.2010 r.
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3839/8 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
545 / 2010 z dnia 20.05.2010 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
544 / 2010 z dnia 20.05.2010 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej celem wyłonienia nadzoru inżynierskiego projektu „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna”
543 / 2010 z dnia 20.05.2010 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla - Mystki”
542 / 2010 z dnia 11.05.2010 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka we Wrześni
541 / 2010 z dnia 11.05.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie pokoi gościnnych o łącznej powierzchni 82,98 m2 wraz z wyposażeniem, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
540 / 2010 z dnia 29.04.2010 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Macieja Mielczarka Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu z Cechem Rzemiosł Różnych we Wrześni, dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu pt. „Mój zawód – moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
539 / 2010 z dnia 29.04.2010 r.
w sprawie: przyjęcia „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2010 roku” w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego
538 / 2010 z dnia 29.04.2010 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
537 / 2010 z dnia 23.04.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
536 / 2010 z dnia 23.04.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
535 / 2010 z dnia 19.04.2010 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i ich rodzin w związku z utratą pracy lub długotrwałym jej brakiem oraz przeprowadzenia konkursu ofert
534 / 2010 z dnia 19.04.2010 r.
w sprawie: upoważnienia Pani Jolanty Kubczak Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni do składania oświadczeń woli w zakresie projektu „Remont drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego do drogi wojewódzkiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2 Schemat II
533 / 2010 z dnia 13.04.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zwrot wydatku poniesionego przez Waldemara Józwiaka – właściciela firmy ZPHU „TECH-WAL” na ustawienie ogrodzenia nieruchomości przy Kościuszki 14 we Wrześni, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego.
532 / 2010 z dnia 13.04.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie na poczet zaległego czynszu najmu nakładów poniesionych przez Waldemara Józwiaka – właściciela firmy ZPHU „TECH-WAL” na ulepszenia hali produkcyjnej, dzierżawionej w okresie od 15.02.2004 r. do 31.07.2009 r.
531 / 2010 z dnia 13.04.2010 r.
w sprawie: powołania zespołu celem wyłonienia nadzoru inwestorskiego projektu „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna”
530 / 2010 z dnia 13.04.2010 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
529 / 2010 z dnia 13.04.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
528 / 2010 z dnia 30.03.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 517/2010 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2010
527 / 2010 z dnia 30.03.2010 r.
w sprawie: zaopiniowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”
526 / 2010 z dnia 30.03.2010 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
525 / 2010 z dnia 30.03.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
524 / 2010 z dnia 30.03.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
523 / 2010 z dnia 30.03.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
522 / 2010 z dnia 30.03.2010 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki
521 / 2010 z dnia 26.03.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
520 / 2010 z dnia 26.03.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
519 / 2010 z dnia 23.03.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wymianę przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w najmowanym lokalu użytkowym położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej jednej sztuki drzwi korytarzowych i na zaliczenie poniesionych z tego tytułu nakładów na poczet należnego czynszu najmu
518 / 2010 z dnia 23.03.2010 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2010
517 / 2010 z dnia 23.03.2010 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2010
516 / 2010 z dnia 23.03.2010 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
515 / 2010 z dnia 23.03.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
514 / 2010 z dnia 23.03.2010 r.
w sprawie: powołania zespołu celem wyłonienia nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego projektu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla-Mystki”
513 / 2010 z dnia 17.03.2010 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu pomieszczeń garażowych oraz gruntu pod garaże, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, pozostających w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni
512 / 2010 z dnia 17.03.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2009 rok
511 / 2010 z dnia 17.03.2010 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2009 rok
510 / 2010 z dnia 03.03.2010 r.
w sprawie: upoważnienia Pana Karola Balickiego Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrześni do składania oświadczeń woli w zakresie negocjacji projektu pn. : „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
509 / 2010 z dnia 03.03.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
508 / 2010 z dnia 03.03.2010 r.
w sprawie: zaopiniowania „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Września na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014–2017”
507 / 2010 z dnia 24.02.2010 r.
w sprawie: ujęcia w uchwale o zmianach do uchwały budżetowej na rok 2010 środków budżetowych na wykonanie projektu „Poszerzenie bazy rehabilitacji w Domu pomocy Społecznej we Wrześni oraz zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń służących rehabilitacji mieszkańcom DPS jak i innym osobom ze środowiska lokalnego” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
506 / 2010 z dnia 24.02.2010 r.
w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Dworczaka - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, podpisania umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją zadania polegającego na „Poszerzeniu bazy rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz zapewnieniu dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń służących rehabilitacji mieszkańcom DPS jak i innym osobom ze środowiska lokalnego” oraz rozliczenia w/w zadania.
505 / 2010 z dnia 24.02.2010 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2010
504 / 2010 z dnia 09.02.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
503 / 2010 z dnia 09.02.2010 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
502 / 2010 z dnia 09.02.2010 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu o powierzchni zabudowy 264,60 m2, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha
501 / 2010 z dnia 09.02.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 28,24 m2 stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
500 / 2010 z dnia 09.02.2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
499 / 2010 z dnia 02.02.2010 r.
w sprawie: ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
498 / 2010 z dnia 02.02.2010 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2010 r.
497 / 2010 z dnia 02.02.2010 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Marka Dyby Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu pt. „Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
496 / 2010 z dnia 26.01.2010 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
495 / 2010 z dnia 26.01.2010 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu pomieszczeń garażowych, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, oddanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
494 / 2010 z dnia 26.01.2010 r.
w sprawie przekazania w użyczenie części pasa drogowego drogi powiatowej nr 2924 P Osowo – Skotniki i nr 2923 P Biechowo – Gorzyce
493 / 2010 z dnia 12.01.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego w budynku powiatowym położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1. ze Stefanem Malakiem, prowadzącym „WARSZTAT ELEKTRYCZNY Stefan Malak”
492 / 2010 z dnia 12.01.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 wynajmowanego przez Marię i Ryszarda Bromberków