AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 35 / 2014
 

PROTOKÓŁ NR 35/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 16 czerwca 2014 r.Posiedzenie komisji odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni z udziałem między innymi dyrektora placówki Bogny Skoraszewskiej i sekretarza powiatu Bożeny Nowackiej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodniczący komisji Stefan Tomczak przedstawił następujący porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

 3. Przedstawienie przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego problematyki związanej z bieżącym funkcjonowaniem placówki oraz potrzeb z tym związanych.

 4. Baza szkoły – najważniejsze potrzeby w najbliższym okresie funkcjonowania.

 5. Oferta szkoły na rok szkolny 2014/2015.

 6. Sprawy kadrowe związane z projektem organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku, w związku z czym, przewodniczący komisji przystąpił do jego realizacji i poprosił panią dyrektor o zabranie głosu.

B. Skoraszewska na wstępie zaznaczyła, że szkoła ma wysoki poziom kształcenia, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnych, jest to 100% zdawalności i dodała, że do matury przystępują wszyscy absolwenci i ich liczba jest równa liczbie uczniów rozpoczynających naukę w szkole. Szkoła realizowała wiele innowacji pedagogicznych, a następnie badano ich wpływ na jakość kształcenia. W przedmiotach, w których były realizowane innowacje – angielski, matematyka, historia, udało się zaobserwować tendencje rozwojowe szkołyczyli bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych na przestrzeni trzech lat zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Pani dyrektor zaznaczyła, że dla matematyki i języka angielskiego, egzaminy maturalne na obu poziomach mieszczą się w najwyższym 9 poziomie. Jeśli chodzi o matematykę, wyniki szkoły są o kilkanaście procent wyższe, niż wyniki w województwie, czy w obszarze działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Przedstawiając ofertę edukacyjną, pani dyrektor wspomniała, że pierwotnie planowano 6 oddziałów, jednak po wynikach ankiet, dyrekcja szkoły otrzymała zgodę Zarządu Powiatu na uruchomienie naboru do 5 oddziałów. Było to niepokojące, ponieważ obawiano się, że nie uda się zapewnić pewnej grupie uczniów możliwości kształcenia na wybranym kierunku. Aby uniknąć sytuacji odchodzenia młodzieży do innych szkół, zaproponowano, aby do jednej z klas interdyscyplinarnych wprowadzić jeden przedmiot rozszerzony wskazany przez uczniów i związany z oddziałem. W każdym z 5 oddziałów zaproponowano 30 miejsc, w tej chwili chętnych do podjęcia nauki w liceum jest 219 uczniów. Szkoła otrzymała również zgodę na uruchomienie kształcenia dwujęzycznego. W jednym oddziale został przeprowadzony test kompetencji językowej dla zainteresowanych kształceniem dwujęzycznym, w wyniku którego 44 osób zdało go z wynikiem pozytywnym, przy czym jednocześnie pytano te osoby o zainteresowanie przedmiotami rozszerzonymi. Spośród tych 44 osób, które z wynikiem pozytywnym zaliczyło test, przedmiotami rozszerzonymi – biologia - chemia jest zainteresowanych 13 uczniów, 18 uczniów wskazuje jako przedmiot rozszerzony – matematykę, pozostałymi przedmiotami zainteresowanych było – 13 uczniów.

Z założenia są to trzy godziny języka obcego i przy tym minimum dwa przedmioty muszą być kształcone dwujęzycznie.

Dyrektor dodała, że zwracała się z pismem do Zarządu Powiatu o zmianę nazwy liceum przez dodanie – „z oddziałam dwujęzycznymi”, uznając, że jeśli w rozporządzeniu jest taki wymóg, to żeby przez zakończeniem kadencji tę sprawę uporządkować. Zarząd wstrzymał się z podjęciem decyzji.

Dyrektor poinformowała, że otrzymała zgodę Rady Powiatu na złożenie aplikacji do programu Erasmus + w obszarze kształcenia kadry szkolnej. Projekt, o który aplikowano został oceniony pozytywnie i szkoła jest w tej chwili na liście oczekujących na przyznanie dodatkowych środków.

Jeśli chodzi o sprawy kadrowe pani dyrektor poinformowała, że w przyszłym roku szkolnym, następuje zmiana na stanowisku dyrektora – funkcję tę obejmie pani Violetta Zdunowska.

Z uwagi na to, że liceum wchodzi od nowego roku szkolnego w nowy plan nauczania, była konieczność złożenia wypowiedzenia z art. 20 nauczycielce języka polskiego i dwóm nauczycielkom języka niemieckiego. Wszystkie nauczycielki złożyły podanie o przeniesienie w stan nieczynny.

W kwestii dotyczącej bazy szkoły pani dyrektor poinformowała, że w roku 2011 sformułowany został program rozwoju szkoły na lata 2011-215, który zakładał kompleksowe odnowienie pomieszczeń szkolnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, która jest jeszcze na bazie aluminium i która jest coraz bardziej awaryjna. Zakładano również wyposażenie pracowni fizyki, chemii i biologii, by uzyskać standard pozwalający na prowadzenie ćwiczeń w pełnym zakresie. Planowano również remont zabytkowego ogrodzenia szkoły.
Z najważniejszych prac remontowych udało się zrealizować remont tarasu i częściowy remont ewakuacyjnej klatki schodowej. W okresie wakacji zostanie przeprowadzony remont podłogi w dwóch salach lekcyjnych, dokończony remont klatki schodowej w zakresie odnowienia ścian i usunięcia zacieków. W sześciu salach lekcyjnych zamontowano tablice interaktywne, które szkoła otrzymała jako element realizacji projektów, jak również za zajęcie pierwszego miejsca w konkursach.

Pani dyrektor zwróciła uwagę, że nadal najbardziej niebezpiecznym miejscem w szkole są piwnice, w których mieszczą się szatnie dla uczniów i dodała, że przy każdej wizycie Sanepid zwraca na to uwagę. Dyrektor zaznaczyła, że próbowała rozmawiać o środkach na szafki dla uczniów, ale są to duże koszty i na razie tych środków nie udało się uzyskać. Remontu wymagają parkiety w salach lekcyjnych i na korytarzach, a także klub uczniowski.

Następnie członkowie komisji wizytowali gmach budynku szkoły zwracając uwagę na kwestie, o których wcześniej mówiła pani dyrektor. Ponadto radni obejrzeli teren wokół szkoły na którym planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

Protokołowała:
Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:24:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:43:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:43:41)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.