AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 30 / 2013
 

PROTOKÓŁ NR 30/2013

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 5 września 2013 r.


 

 

Przewodniczący komisji Stefan Tomczak otworzył posiedzenie, stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Zapoznanie przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej z rezultatem naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wrzesińskim.

 3. Zmiany kadrowe w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014.

 4. Omówienie wyników maturalnych i egzaminów zawodowych uzyskanych w roku szkolnym 2012/2013.

 5. Podsumowanie awansów zawodowych nauczycieli.

 6. Podsumowanie Powiatowej Akcji Letniej.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do powyższego porządku obrad, zatem przewodniczący przystąpił do jego realizacji.

 

Zagadnienia zawarte w porządku obrad przedstawiła naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej pani sekretarz Bożena Nowacka.

 

Ad. 2.

Pani sekretarz zaznaczyła, że sytuacja demograficzna jest już na tyle ustabilizowania,
że można przewidzieć, ile młodzieży będzie się kształcić w szkołach ponadgimnazjalnych, Biorąc pod uwagę liczbę absolwentów gimnazjów i liczbę uczniów przyjmowanych do szkół, to w roku ubiegłym gimnazjalistów było 763, nabór na 1 września br. to 842 osoby i w tej liczbie jest 54 gimnazjalistów z klas drugich, którzy trafili do gimnazjum młodzieżowego
w ZSZ nr 2 i 15 osób drugorocznych. Pani sekretarz podkreśliła, że w powiecie wrzesińskim jest świetnie skonstruowany system oświaty, została uporządkowana struktura, jest bogata oferta kształcenia, jest o wiele więcej zawodów niż oddziałów, z uwagi na to, że powstały oddziały dwukierunkowe. Powiat pomimo ubiegania się nie otrzymuje dotacji z rezerwy ministerstwa, ponieważ mieści się we wskaźnikach wykorzystania subwencji oświatowej na subwencjonowane zadania, a które nie dotyczą żadnych inwestycji i remontów. Kończąc pani sekretarz stwierdziła, że zarówno poziom zdawalności i poziom merytoryczny egzaminów jest wysoki.

Szczegółowy materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad. 3.

W kwestii dotyczącej zmian kadrowych, pani sekretarz zwróciła uwagę, że dyrektorzy racjonalnie zatrudniają nauczycieli, natomiast dużym obciążeniem finansowym jest fakt wypłacania sześciomiesięcznych odpraw dla księży, którzy są odwoływani z danej szkoły, jak również umarzanie dodatku na zagospodarowanie dla księży po przepracowanym roku. Ponieważ są to postanowienia Konkordatu, dyrektorzy nie mają wpływu na takie działania, jak również nie mają wpływu na zatrudnianie katechetów, którzy podobnie jak księża otrzymują tzw. misję, czyli skierowanie do nauczania religii.

Podsumowując pani sekretarz stwierdziła, że realizacja zamierzonej polityki oświatowej przedkłada się na efekty pracy, co obrazuje stan naboru i stabilna, dobra polityka kadrowa.

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 4.

Pani sekretarz wyjaśniła, że nie ma jeszcze raportów wyników egzaminów zawodowych. Kształcenie zawodowe, które odbywa się w ZSZ nr 2, a które jest podstawową formą kształcenia zasadniczego, to egzaminy przeprowadzone w rzemieślniczych związkach branżowych. Województwo wielkopolskie dość nisko do tej pory lokowało się jeśli chodzi
o wyniki zdawalności merytorycznych egzaminów maturalnych. W tej chwili ta tendencja się uległa zmianie i w kilku przedmiotach wrzesińskie szkoły mają 100% zdawalności, co jest ewenementem w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o poziom, egzaminy i poziom zdawalności
z języków: niemieckiego oraz angielskiego, to jest to najwyższy procent w województwie – 92. O kilka procent powiat przekracza średnią wojewódzką i średnią krajową. Ponadto współpraca z gimnazjami i program wspierania edukacji w różnych wymiarach: grantów, stypendiów, nagród motywacyjnych, socjalnych daje wymierne efekty.

Ponadto pani sekretarz poinformowała o III edycji programu pn. „Supermaturzysta powiatu wrzesińskiego” w roku szkolnym 2013/2014. Uczestnikami projektu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W poprzedniej edycji przez cały rok szkolny 2012/2013 dzieci i młodzież brała udział w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli matematyki w ramach grantów powiatowych.

 

Ad. 5.

Podsumowując awans zawodowy nauczycieli, pani sekretarz zwróciła uwagę na fakt, że procent nauczycieli dyplomowanych w niedługim czasie osiągnie wartość stałą.
Zestawienie pokazuje, że nauczycieli po stażu praktycznie nie ma, kadra jest młoda i niewielu jest nauczycieli, którzy mają ponad dwudziestoletni staż pracy. Wynika to stąd, że na przestrzeni kilkunastu lat profile kształcenia uległy zmianom, zostały wprowadzone nowe kierunki kształcenia, co spowodowało, że kadra jest zupełnie nowa i dobrze wykształcona.

Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6.

Pani sekretarz zwróciła uwagę na trzy zadania, które realizuje powiat:

 1. W tym roku IX edycja Powiatowej Akcji Letniej dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Akcja realizowana jest przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, Stowarzyszenie „Promyk” przy dofinansowaniu z ośrodków pomocy społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gmin Września, Kołaczkowo, Nekla, Miłosław i Pyzdry, a także innych podmiotów.

 2. Obóz sportowy w Kołobrzegu dla piłkarzy i siatkarzy należących do klubów z terenu powiatu wrzesińskiego.

 3. Akcja Lato w Relaksie – udostępnienie nieodpłatnie basenów w okresie wakacji.

Szczegółowy zakres imprez w okresie wakacji letnich stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 7.

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji w tym punkcie.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodniczący zamknął 30 posiedzenie komisji.

 

 Przewodniczący komisji

  /-/Stefan Tomczak

protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Stefan Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 10:39:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 10:40:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (04/10/2013 10:40:37)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.