AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 29 / 2013

PROTOKÓŁ NR 29/2013

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 27 maja 2013 r.


Przewodniczący komisji Stefan Tomczak otworzył posiedzenie, stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Zapoznanie przez Naczelnika Wydziału Promocji i Kultury p. Ilonę Dębicką z:

  1. prowadzoną działalnością kulturalną na terenie powiatu wrzesińskiego,

  2. kalendarzem powiatowych imprez kulturalnych,

  3. z projektami realizowanymi przez Wydział Promocji i Kultury,

  4. współpracą z organizacjami pozarządowymi w sferze kultury,

  5. problemami dotyczącymi bieżącej działalności Wydziału,

 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu we Wrześni.

 4. Wolne głosy i wnioski.


Ad. 2.

Pani naczelnik Ilona Dębicka w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła zagadnienia związane z prowadzeniem przez Wydział działalności promocyjno – kulturalnej.


HARMONOGRAM IMPREZ PROMOCYJNO - KULTURALNYCH w roku 2013


- 5 stycznia - XIV Bal Charytatywny Starosty Wrzesińskiego organizowany ze stowarzyszeniem Kulturalny Miłosław – Pałac na Opieszynie.

W latach 2012 i 2013 dochód z balu wyniósł ponad 24 tys. zł i został przekazany na rzecz Powiatowego Funduszu Stypendialnego w formie stypendiów TALENT dla uzdolnionej młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego.

- 18 stycznia - Koncert kolęd i piosenek zespołu Trebunie Tutki – kościół poewangelicki w Miłosławiu.

W 2009 roku powiat wrzesiński przejął w użytkowanie na 25 lat kościół poewangelicki w Miłosławiu. Od tamtej pory kilka razy w roku organizowane są tam różnorodne wydarzenia kulturalne.

W ostatnich latach pozyskano dofinansowanie m.in. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego przy dodatkowym wkładzie z budżetu powiatu wrzesińskiego przeprowadzono prace remontowe elementów drewnianych (odnowiono m.in. : empory i sufit). Ponadto wybudowano łazienki i zainstalowano centralne ogrzewanie.


- 2 marca - Kaziuki Wileńskie - koncerty Zespołu „Solczanie” – Wrzesiński Ośrodek Kultury

Kaziuki Wileńskie organizowane są we współpracy z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu i Gminą Września. Dotychczas gościli: ZPiT „Wilenszczyzna” (2007), Kapela Wileńska (2008), ZPiT „Ejszyszczanie” (2009), ZPiT „Zgoda” (2010), ZPiT „Karolinka” (2011), Polski Zespół Arystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”(2012), „Solczanie” (2013).


- 20 marca - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – powiatowy etap


- 11 maja - Pokaz mody, wystawa obrazów, występy muzyczne – kościół
poewangelicki w Miłosławiu

Kościół poewangelicki jest udostępniany stowarzyszeniom i instytucjom kultury na potrzeby organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych takich jak: konkursy recytatorskie, recitale muzyczne czy pokaz mody.

 • Koncert Jagi Wrońskiej w ramach Dni Kultury Francji organizowanych przez Stowarzyszenie „Cóś Innego”,

 • 11 września 2011 Wojewódzki Konkurs Recytatorski im J. Słowackiego, maj 2012, organizowany przez MCK,

 • Pokaz mody Weroniki Siemiątkowskiej, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Kulturalny Miłosław”, 11 maja 2013


- 22 maja - Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym – powiatowy etap

- 1 czerwca - Dzień Dziecka – Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Szpital Powiatowy we Wrześni- 1-15 lipca - Wizyta delegacji z Mołdawii – staże samorządowe dla 12 osób- 1 września - Dożynki Powiatowe – Miłosław- 7-11 października - Wymiana seniorów z Wolfenbüttel i Wrześni – projekt fotograficzny „Aktywny senior” – Wolfenbüttel- 11-12 października - Koncert Aleksandry Prusy w kościele poewangelickim – piątek

Wręczenie Nagrody Literackiej Kościelskich w Poznaniu i Miłosławiu – sobota
(uroczystość wręczenia nagrody, koncert Anny Marii Jopek, Wielkie Nocne Czytanie)- 20 października - Targi Rolnicza Jesień – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni- 6 grudnia Mikołajki – Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie i Szpital Powiatowy we Wrześni- 19 grudnia - Wigilia starosty wrzesińskiego – Liceum Ogólnokształcące


WSPÓŁPRACA MIEDZYNARODOWA - projekty organizowane przez Wydział Promocji i Kultury


„AKTYWNY SENIOR” - wymiana seniorów z powiatu wrzesińskiego i Wolfenbüttel


W maju 2012 r. powiat odwiedzili seniorzy z Niemiec. Finałem była zorganizowana na wrzesińskim rynku wystawa.

Rewizytę seniorów z powiatu wrzesińskiego zaplanowano na 7-11 października 2013 w Wolfenbüttel – odbędzie się projekt fotograficzny, którego owocem będzie wydanie polsko - niemieckiego kalendarza.


12-15.08.2011 – wspólna wystawa fotograficzna w Centrum Szkoleniowym Powiatu Wolfenbüttel „Bildungszentrum”.


WIZYTY DELEGACJI ZAGRANICZNYCH


Wolfenbüttel (Niemcy), Cachan, Dolina Loary (Francja), Rhondda (Walia), Września (Polska), Orhea (Mołdawia), Smolewicze, Mińsk (Białoruś)


Delegacje z trzech krajów gościły w powiecie wrzesińskim w dniach 29 lipca - 1 sierpnia 2010.

W listopadzie 2012 roku w powiecie wrzesińskim przebywała delegacja Mołdawian by przyjrzeć się współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców zaproszona przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”.


W 2014 roku powiat wrzesiński ponownie będzie gospodarzem Międzynarodowej Wymiany Młodzieży, przy tej okazji powiat odwiedzą przedstawiciele władz lokalnych.


INNE KULTURALNE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE


7-14.09.2008 - polsko-niemiecki plener malarski „Nadwarciańskie pejzaże”

29.05-1.06.2008 - polsko-białoruski plener malarski „Krajobrazy” w Bardzie

9-18.07.2009 - polsko-niemiecki plener malarski „Kamienie i ludzie” w Wolfenbüttel

24.10.2010 - Wernisaż obrazów Anastazji Fietisovej – aula LO.

Na wystawie zaprezentowano 65 obrazów ilustrujących powiat wrzesiński.

Starostwo Powiatowe we Wrześni współpracuje z malarką, Anastazją Fietisovą od 2007 roku. Malarka wykonała m.in..: wielkoformatową Panoramę Wrześni, obrazy prezentujące gminy powiatu oraz portrety pięciu dawnych starostów. W tym roku artystka wykona dodatkowe obrazy przedstawiające krajobrazy i architekturę powiatu.

Zaprzyjaźnione powiaty w dniach 20-24 października 2011 roku w powiecie wrzesińskim świętowały jubileusz 10-lecia współpracy.

W dniach 14-17 listopada 2012 roku w Wolfenbϋttel odbył się cykl uroczystości z okazji 20-lecia wymiany Zespołu Szkół Politechnicznych i szkoły zawodowej Carl Gotthard Langhans Schule oraz 10-lecia partnerstwa.


INNE KULTURALNE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE


Konkursy języka francuskiego realizowane corocznie w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni zapoczątkowały współpracę powiatu wrzesińskiego ze Stowarzyszeniem Val de Loire-Pologne we Francji.


We wrześniu 2011 r. odbyły się Wrzesińskie Spotkania z Kulturą Francji, w ramach których na rynku we Wrześni zorganizowano m.in. degustacje potraw regionalnych z Doliny Loary oraz koncerty zespołu tanecznego Danse et Danceries.


Efektem był projekt wymiany młodzieży z powiatu wrzesińskiego, Blois i Weimaru w lipcu 2012 roku – Trójstronne Warsztaty Artystyczne w Dolinie Loary.


OCHRONA ZABYTKÓW realizowana przez Wydział Promocji i Kultury


DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU


 • Remont dachu na klasztorze w Pyzdrach w 2012 r.

 • Inwestycja kosztowała przeszło 230 tys. złotych (z czego 20 tys. złotych pokryte zostało z budżetu powiatu wrzesińskiego w ramach udzielonej dotacji).


W 2005 roku na ochronę i opiekę nad zabytkami wydatkowano 205.000,00 zł


W Wydziale Promocji i Kultury trwają prace nad Powiatowym Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. W ramach programu planuje się m.in. oznakowanie zabytków powiatu wrzesińskiego.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

w ramach wspierania kultury, sztuki i ochrony tradycji


ZADANIA PUBLICZNE 2013


powiat wrzesiński przeznacza na wsparcie organizacji pozarządowych (działania z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji) rocznie ok. 25 000 zł.

W tym roku wsparcie otrzymały następujące projekty (w sumie 20 500,00 zł):

 • XIV Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich w Grzybowie – 5 000,00 zł

 • Warsztaty Folklorystyczne – tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” w kraju i poza jego granicami – 1 500,00 zł

 • Przygotowanie Chóru Camerata do konkursów chóralnych i reprezentowania Wrześni i powiatu wrzesińskiego – 3 000,00 zł


INNE:

Anielska Choinka 2013 – w poszukiwaniu zanikających tradycji – 500,00 zł;

Mozaikowy Brzechwa - 500,00 zł;

Kamienice mieszczańskie Wrześni i powiatu wrzesińskiego – 5 000,00 zł;

Prowadzenie grupy regionalnej powiatu wrzesińskiego– 5 000,00 zł.


WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH


Powiat wspiera finansowo i organizacyjnie różne projekty kulturalne - Święto Teatru na Prowincji, Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne Eurofolk, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.


POWIATOWA BIBLIOTEKA DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego Wydział prowadzi zadania z zakresu przekazywania dotacji - 45 000,00 zł.

W tym roku w ramach współpracy z biblioteką odbędzie się spotkanie autorskie z prof. Waldemarem Łazugą.


BUDŻET WYDZIAŁU PROMOCJI I KULTURY NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ


Budżet w 2013 r. na działalność z zakresu kultury wynosi obecnie 160 000,00 zł:

- prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego 45 000,00 zł

- opracowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami – 5 000,00 zł;

- dotacja celowa dla Gminy Miłosław na organizację Uroczystości Wręczenia Nagrody

Kościelskich – 30 000,00 zł;

- pozostała działalność Wydziału – 80 000,00 zł (imprezy stałe i cykliczne, współorganizacja)

- dotacje na ochronę zabytków – 0,00 zł.

Środki na zadania publiczne z zakresu kultury znajdują się w budżecie Wydziału Organizacyjnego, a na renowację kościoła poewangelickiego w Wydziale Inwestycji.

Kończąc swoją wypowiedź pani naczelnik omówiła zadania z zakresu promocji powiatu, które realizuje Wydział Promocji i Kultury poza działalnością kulturalną. Są to: wydawanie biuletynu informacyjnego Przegląd Powiatowy, folderów, map, pocztówek, albumów (różne wersje językowe), prowadzenie strony internetowej powiatu, współpraca z mediami, wydawanie gadżetów promocyjnych i inne.


Po prezentacji przewodniczący komisji podziękował pani naczelnik za przedstawienie informacji dodając, że pokazała ona, czym faktycznie zajmuje się wydział promocji.

Pani naczelnik stwierdziła, że środki przekazywane na realizację zadań są niewystarczające i szkoda, że powiat nie może bardziej wspierać organizacji pozarządowych,

Przewodniczący komisji pytał, czy imprezy, które są organizowane przez powiat są w całości finansowane z budżetu powiatu. I. Debicka wyjaśniła, że część imprez jest biletowana, do części imprez powiat dokłada środki finansowe, ponieważ są one realizowane przy współudziale z organizacjami pozarządowymi lub gminami, tak jak np. dożynki powiatowe, z tym, że udział powiatu zawsze jest większy.

W dalszej części dyskusji, przewodniczący komisji pytał, czy powiat ma wpływ na wydatkowanie kwoty 45 tys. zł, przekazanej na działanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Pani naczelnik odpowiedziała, że ma wpływ, ponieważ plan finansowy Biblioteki jest opiniowany przez Zarząd Powiatu. Część środków przeznaczona jest na zakup książek, część na wyposażenie oraz na dodatek funkcyjny dla osób prowadzących bibliotekę.

Kontynuując, przewodniczący komisji zwrócił się z zapytanie w dwóch kwestiach:

 1. pytał, czy do niektórych projektów realizowanych przez wydział promocji, można włączyć szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, żeby realizować więcej zadań.

 2. czy w związku z różnymi ciekawymi kierunkami kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, wydział promocji włączyłby się w promocję tych szkół poza powiatem.

Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze pani naczelnik odpowiedziała, że weźmie pod uwagę taką możliwość, natomiast odnośnie drugiej kwestii naczelnik poinformowała, że wszelkie informacje dotyczące szkół ponadgimnazjalnych publikowane są w przeglądzie powiatowym, a także na stronie internetowej powiatu, ponadto wydział współpracuje z Telewizją Wielkopolską.

Przewodniczący komisji dodał, że są powiaty, które nie oferują takich kierunków kształcenia, na tak wysokim poziomie, stąd też można byłoby poprzez promocję pozyskać młodzież do tych szkół z Gniezna, Śremu, Środy Wlkp, Słupcy, czy Witkowa. Szkoły są zainteresowane taką formą promocji, ale dyrektorzy nie mają na to środków, natomiast mogła by być zrobiona taka zespołowa promocja kilku szkół, która byłaby i tańsza i efektywna.

Pani naczelnik zadeklarowała w tej sprawie pomoc ze strony wydziału promocji.

Z uwagi na brak innych pytań, przewodniczący komisji zamknął dyskusję i przystąpił do kolejnego punktu porządku posiedzenia.


Ad. 3. i ad. 4.

Członkowie komisji nie podjęli dyskusji w tych punktach.


Ad. 4.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodniczący zamknął 29 posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Stefan Tomczak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Stefan Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (02/07/2013 07:06:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (02/07/2013 07:07:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (02/07/2013 07:07:55)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.