AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

oraz Komisji Rozwoju Lokalnego

z dnia 6 marca 2013 roku


Członkowie komisji wzięli udział w II Wrzesińskim Forum Szkół i Pracodawców, które odbyło się w siedzibie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych pan Bogdan Nowak powitał wszystkich zebranych. Następnie wicestarosta wrzesiński pan Waldemar Grzegorek przedstawił ideę forum, rynek szkół ponadgimnazjalnych oraz ogólne tendencje we wrzesińskim szkolnictwie.


Przebieg II Wrzesińskiego Forum Szkół i Pracodawców przedstawiał się następująco:

 1. Prezentacja firmy MAXCESS – producentów, systemu prowadzenia wstęgi, rozbijania itp. – branża opakowań i papiernicza. Firma bierze udział w programie płatnych praktyk absolwenckich w związku ze współpracą z Zespołem Szkół Politechnicznych.

 2. Głos zabrał przedstawiciel firmy FLEX pan Stanisław Wszelaki, który opowiedział o współpracy ze szkołą oraz przedstawił firmę i jej potrzeby związane z zatrudnieniem absolwentów.

 3. Głos zabrał przedstawiciel firmy BIMEX pan Grzegorz Rogoziński przedstawiając profil firmy i potrzeby pracownicze.

 4. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych pan Maciej Mielcarek opowiedział o kształceniu w zawodzie sprzedawca – handlowiec.

 5. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej pan Marek Dyba omówił działalność placówki, która realizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

 6. Firmę STOMIL reprezentował pan Andrzej Ignaszak, który przedstawił spojrzenie na rynek pracy i szkolnictwa z roczną perspektywą – potrzeby zwiększania jakości i przygotowanie w szkolnictwie zawodowym (po pierwszym forum). Opowiedział o rozwoju firmy i zwiększeniu zatrudnienia do około 70 osób stwierdzając, że bardzo trudno jest zatrudnić wykwalifikowanego pracownika.

 7. Wicedyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych pan Marek Chęciński przedstawił, jak wyglądają praktyki zawodowe w szkole.

 8. Komentując wcześniejsze wypowiedzi dyrektor szkoły pan Bogdan Nowak przedstawił problemy z dotarciem do świadomości uczniów i ich wychowaniem.

 9. Radna pani Teresa Waszak przedstawiła sposób przeprowadzania praktyk w gospodarstwie rolnym w Bierzglinku prowadzonym przez nią i jej męża. Zwróciła uwagę na konieczność zmiany przepisów bhp związanych z realizacją praktyk.

 10. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pan Eugeniusz Wiśniewski zaprosił pracodawców do współpracy z urzędem w zakresie szukania absolwentów szkół do pracy w zakładach.

 11. Głos zabrał pan Paweł Radniecki z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przedstawiając problemy ze ścisłym ukierunkowaniem uczniów pod kątem praktycznym dla konkretnego zakładu. Równocześnie zaprosił do współpracy z jednostką w zakresie kursów lub szkoleń doskonalących absolwentów szkół dla konkretnych potrzeb zakładów pracy.

 12. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących pan Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił problemy związane z koniecznością przygotowania ucznia pod kątem egzaminu ministerialnego (niekoniecznie pod specyfikę poszczególnych zakładów).

 13. Wicestarosta pan Waldemar Grzegorek zamknął forum dziękując wszystkim za przybycie.Protokół podpisali:

1. /-/ Stefan Tomczak

2. /-/ Marek Przyjemski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:42:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:49:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 13:49:34)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.