AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2009 (III kadencja)

Lista wiadomości
491 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2010 rok
490 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyposażenia szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
489 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyposażenia szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
488 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyposażenia szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
487 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyposażenia szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
486 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyposażenia szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
485 / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
484 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
483 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
482 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
481 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
480 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
479 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki
478 / 2009 z dnia 15.12.2009 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
477 / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
476 / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego
475 / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
474 / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 452/2009 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
473 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
472 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
471 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
470 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
469 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
468 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
467 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
466 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
465 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
464 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
463 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
462 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
461 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
460 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
459 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
458 / 2009 z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
457 / 2009 z dnia 26.11.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
456 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Zbigniewa Dworczaka Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do działania w imieniu powiatu wrzesińskiego i dokonywania wszelkich niezbędnych czynności przed organami administracyjnymi, instytucjami i sądami w związku z realizacją zadania polegającego na : „Poszerzeniu bazy rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń służących rehabilitacji mieszkańcom DPS jak i innym osobom ze środowiska lokalnego”
455 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie garażu o powierzchni 15 m2 położonego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
454 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddania w bezpłatne używanie części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14
453 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla studentów
452 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
451 / 2009 z dnia 17.11.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
450 / 2009 z dnia 12.11.2009 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem portierni, położonej we Wrześni przy ulicy Kościuszki
449 / 2009 z dnia 12.11.2009 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2010 rok
448 / 2009 z dnia 3.11.2009 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni środka trwałego – chodnika w miejscowości Grabowo Królewskie w ciągu drogi powiatowej nr 2919
447 / 2009 z dnia 3.11.2009 r.
w sprawie: przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Kołaczkowo w formie realizacji zadania jakim jest „Remont nawierzchni chodnika w miejscowości Grabowo Królewskie w ciągu drogi powiatowej nr 2919”
446 / 2009 z dnia 03.11.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i montaż systemu parkingowego we Wrześni przy ulicy Chopina 9 we Wrześni
445 / 2009 z dnia 3.11.2009 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne oznaczonego nr 3433-3/09 prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest docieplenie 3 budynków wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach realizacji przedsięwzięcia pt. „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego”
444 / 2009 z dnia 30.10.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
443 / 2009 z dnia 27.10.2009 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
442 / 2009 z dnia 27.10.2009 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu udzielenia pomocy finansowej w 2009r. w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego
441 / 2009 z dnia 19.10.2009 r.
w sprawie: przyznania Stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla uczniów
440 / 2009 z dnia 19.10.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego samochodu osobowego marki Fiat Seicento o nr rej. PWR V600, będącego w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
439 / 2009 z dnia 09.10.2009 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu konkursowego „Pomocna dłoń II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
438 / 2009 z dnia 06.10.2009 r.
w sprawie: przyznania stypendiów edukacyjno – motywacyjnych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
437 / 2009 z dnia 30.09.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
436 / 2009 z dnia 23.09.2009 r.
w sprawie powołania komisji do współpracy z kosztorysantami w sprawie ustalenia wykazu ulepszeń podlegających wycenie, wykonanych bezumownie przez dzierżawcę Waldemara Józwiaka w hali produkcyjnej położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14
435 / 2009 z dnia 18.09.2009 r.
w sprawie: wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
434 / 2009 z dnia 04.09.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
433 / 2009 z dnia 31.08.2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pani Ewy Matuszak p. o. Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu pn. „Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli - integracja lokalnej społeczności w gminie Kołaczkowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
432 / 2009 z dnia 31.08.2009 r.
w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie:osiemmilionówzłotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i remontowych z zakresu przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych oraz na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów powiatowych użyteczności publicznej
431 / 2009 z dnia 25.08.2009 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni środka trwałego – chodnika w miejscowości Grabowo Królewskie w ciągu drogi powiatowej nr 2919
430 / 2009 z dnia 25.08.2009 r.
w sprawie: przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Kołaczkowo w formie realizacji zadania jakim jest „Remont nawierzchni chodnika w miejscowości Grabowo Królewskie w ciągu drogi powiatowej nr 2919”
429 / 2009 z dnia 25.08.2009 r.
w sprawie: akceptacji przyjęcia darowizny od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie
428 / 2009 z dnia 25.08.2009 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2009 roku
427 / 2009 z dnia 21.08.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
426 / 2009 z dnia 21.08.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
425 / 2009 z dnia 18.08.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie pomieszczenia magazynowego w nieruchomości powiatowej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29
424 / 2009 z dnia 18.08.2009 r.
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego w postępowaniu o zamówienie publiczne oznaczonym nr 3433-3/09 prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest docieplenie 3 budynków wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach realizacji przedsięwzięcia pt. „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego”
423 / 2009 z dnia 14.08.2009 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
422 / 2009 z dnia 04.08.2009 r.
w sprawie sprostowania wielkości udziałów Powiatu Wrzesińskiego dla nieruchomości oznaczonej działką nr 3703/16 położoną we Wrześni, zapisaną w KW 14725
421 / 2009 z dnia 04.08.2009 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem portierni o powierzchni 95 m2, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3896/20 o powierzchni 1418 m2
420 / 2009 z dnia 04.08.2009 r.
w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu o powierzchni 264,60 m2, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3839/8 o powierzchni 5987 m2
419 / 2009 z dnia 04.08.2009 r.
w sprawie: przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni urządzenia do zbierania i pompowania paliw
418 / 2009 z dnia 04.08.2009 r.
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert oraz unieważnienia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro na na docieplenie 3 budynków wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach realizacji przedsięwzięcia pt.” Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego”
417 / 2009 z dnia 30.07.2009 r.
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert oraz unieważnienia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
416 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Bognie Skoraszewskiej dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni
415 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: zatrudnienia Pani Bogny Skoraszewskiej na stanowisku nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni i powierzenia jej stanowiska dyrektora szkoły
414 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: powierzenia Panu Bogdanowi Nowakowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni
413 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: powierzenia Pani Elżbiecie Tomczak stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni
412 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Jerzego Nowaczyka – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do działania w ramach Projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013
411 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Nowaczykowi Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
410 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie cofnięcia upoważnień dla Pana Wojciecha Móla – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
409 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni samochodu osobowego marki Skoda Octavia, nr rejestracyjny PWR 10KV
408 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
407 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
406 / 2009 z dnia 21.07.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
405 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Marka Dyby Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „Certyfikat na Twoje umiejętności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
404 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego
403 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
402 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
401 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
400 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr 345/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni
399 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu wieży byłego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu, użyczonego Powiatowi Wrzesińskiemu przez Gminę Miłosław
398 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie dwóch garaży położonych we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1.
397 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
396 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży samochodu marki Skoda
395 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2009 r.
394 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie przeniesienia Pana Jerzego Nowaczyka do pracy na stanowisko dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
393 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie zmiany warunków pracy i płacy Pana Wojciecha Móla – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
392 / 2009 z dnia 07.07.2009 r.
w sprawie upoważnienia Pana Marcina Nowaka pracownika Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni do składania oświadczeń woli
391 / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
390 / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
389 / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
388 / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
387 / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
386 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: powierzenia Pani Ewie Matuszak – starszemu inspektorowi, pełnienie obowiązków Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
385 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
384 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni środka trwałego – chodnika położonego w miejscowości Krzywa Góra
383 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Kołaczkowo w formie realizacji zadania jakim jest budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra w ciągu drogi powiatowej nr 2918
382 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino Wrześni
381 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni
380 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
379 / 2009 z dnia 18.06.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania szkołom pojemników wewnętrznych i zewnętrznych do selektywnej zbiórki odpadów
378 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
377 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
376 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2009 r.
375 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie: przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni dokumentacji projektowej inwestycji rozpoczętej
374 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
373 / 2009 z dnia 02.06.2009 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8
372 / 2009 z dnia 26.05.2009 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
371 / 2009 z dnia 26.05.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
370 / 2009 z dnia 26.05.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2008/2009
369 / 2009 z dnia 26.05.2009 r.
w sprawie przekazania dwóch sztuk grzejników Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
367 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie przyjęcia do dalszego uzgadniania: 1. Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego; 2. Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego; 3. Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego; 4. Projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego; 5. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego
366 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2008/2009
365 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 346/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
364 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
363 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni
362 / 2009 z dnia 19.05.2009 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
361 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: wprowadzenia w uchwale budżetowej na rok 2009 środków budżetowych na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
360 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenie listy stypendystów - stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2008/2009 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
359 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wspólne sfinansowanie wykonania i montażu ogrodzenia panelowego nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kościuszki
358 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki, przez Waldemara Józwiaka, właściciela firmy ZPHU „TECH-WAL”
357 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie dwoma miejscami parkingowymi znajdującymi się na działce nr 1515/5, położonej we Wrześni
356 / 2009 z dnia 11.05.2009 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni dokumentacji projektowej inwestycji rozpoczętej
355 / 2009 z dnia 5.05.2009 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2009 r.
354 / 2009 z dnia 5.05.2009 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2009 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez firmę ECAL POLSKA Sp. z o.o.
353 / 2009 z dnia 05.05.2009 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2009 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę.
352 / 2009 z dnia 5.05.2009 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2009 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni.
351 / 2009 z dnia 05.05.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udostępnienie dwóch pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w pałacu w Zielińcu
350 / 2009 z dnia 29.04.2009 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)
349 / 2009 z dnia 21.04.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia przez Zespół Szkół Politechnicznych na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
348 / 2009 z dnia 21.04.2009 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2009 r.
347 / 2009 z dnia 21.04.2009 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielenia pomocy finansowej w 2009r. w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego.
346 / 2009 z dnia 7.04.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 2, (Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
345 / 2009 z dnia 7.04.2009 r.
w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu, dzierżawy w lokalach użytkowych w budynkach stanowiących własność powiatu wrzesińskiego
344 / 2009 z dnia 7.04.2009 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Gminy Kołaczkowo do kategorii dróg gminnych
343 / 2009 z dnia 7.04.2009 r.
w sprawie: wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Gminy Września do kategorii dróg gminnych
342 / 2009 z dnia 31.03.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
341 / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948P) Bierzglinek – Gozdowo”
340 / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pani Magdaleny Zając Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli - integracja lokalnej społeczności w gminie Kołaczkowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
339 / 2009 z dnia 17.03.2009 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2008 rok
338 / 2009 z dnia 17.03.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2008 rok
337 / 2009 z dnia 17.03.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
335 / 2009 z dnia 17.03.2009 r.
w sprawie: powołania komisji do przejęcia zabytkowego kościoła poewangelickiego w miejscowości Miłosław, przy ulicy Zamkowej 21, gmina Miłosław, powiat wrzesiński, położonego na działce nr 609 o pow.0,0996 ha, zapisanego w księdze wieczystej KW Nr 15322
334 / 2009 z dnia 17.03.2009 r.
w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 32 455 (2948P) Bierzglinek – Gozdowo”
333 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
332 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
331 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14
330 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2009
329 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
328 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
327 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
326 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
325 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
324 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
323 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
322 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
321 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
320 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej
319 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.
318 / 2009 z dnia 3.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Marka Dyby Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
317 / 2009 z dnia 17.02.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2009
316 / 2009 z dnia 10.02.2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
315 / 2009 z dnia 10.02.2009 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
314 / 2009 z dnia 10.02.2009 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej celem wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego projektu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo”.
313 / 2009 z dnia 10.02.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
312 / 2009 z dnia 10.02.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
311 / 2009 z dnia 27.01.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie mienia stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
310 / 2009 z dnia 27.01.2009 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Bogdana Nowaka Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „Mobilność w procesie kształcenia zawodowego to zwiększenie szans zatrudnienia” w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.
309 / 2009 z dnia 27.01.2009 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego.
308 / 2009 z dnia 27.01.2009 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
307 / 2009 z dnia 14.01.2009 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały nr 290/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 18.11.2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu wrzesińskiego.