AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2006 (III kadencja)

Uchwały Rady 2006 (III kadencja)

Lista wiadomości
23 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: powołania Skarbnika Powiatu Wrzesińskiego
22 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: odwołania Skarbnika Powiatu Wrzesińskiego
21 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
20 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006
19 / III / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
18 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
17 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
16 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
15 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Budżetowo – Finansowej Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
14 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
13 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
12 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
11 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
10 / II / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni
9 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
8 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2006 kredytu długoterminowego
7 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienioną uchwałami nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006 r., nr 302/XLVI/2006 z dnia 29.09.2006 r. i nr 306/XLVII/2006 z dnia 19.10.2006 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
6 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania zmian Statutu Powiatu Wrzesińskiego
5 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego
4 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu
3 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru wicestarosty wrzesińskiego
2 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru starosty wrzesińskiego
1 / I / 2006 z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni