AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2014 (IV kadencja)

Lista wiadomości
958 / 2014 z dnia 25.11.2014 r.
w sprawie unieważnienia części IV przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016
957 / 2014 z dnia 25.11.2014 r.
w sprawie unieważnienia części II przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016
956 / 2014 z dnia 25.11.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego i łazienki stanowiącej przedmiot wspólnego korzystania, znajdujących się na II piętrze w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz"
955 / 2014 z dnia 12.11.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
954 / 2014 z dnia 12.11.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
953 / 2014 z dnia 12.11.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
952 / 2014 z dnia 12.11.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa druków komunikacyjnych oraz aplikacji Portalu Starosty na rok 2015
951 / 2014 z dnia 12.11.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa druków komunikacyjnych oraz aplikacji Portalu Starosty na rok 2015
950 / 2014 z dnia 12.11.2014 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
949 / 2014 z dnia 12.11.2014 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 - 2027
948 / 2014 z dnia 03.11.2014 r.
w sprawie unieważnienia części II przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
947 / 2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
946 / 2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
945 / 2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
944 / 2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie przyznania stypendiów i nagród
943 / 2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2013/2014
942 / 2014 z dnia 28.10.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2, 62-300 Września - część IV
941 / 2014 z dnia 28.10.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2, 62-300 Września - część III
940 / 2014 z dnia 28.10.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. Zakup, dostawa, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o.
939 / 2014 z dnia 28.10.2014 r.
w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację
938 / 2014 z dnia 21.10.2014 r.
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016
937 / 2014 z dnia 21.10.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016
936 / 2014 z dnia 21.10.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016
935 / 2014 z dnia 21.10.2014 r.
w sprawie unieważnienia części II przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
934 / 2014 z dnia 21.10.2014 r.
w sprawie unieważnienia części I przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
933 / 2014 z dnia 21.10.2014 r.
w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację
932 / 2014 z dnia 21.10.2014 r.
w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2014/2015
931 / 2014 z dnia 21.10.2014 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2014 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni
930 / 2014 z dnia 21.10.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego
929 / 2014 z dnia 14.10.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 na obszarze miasta Września
928 / 2014 z dnia 14.10.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. wykonanie II etapu zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr2919P w m. Grabowo Królewskie"
927 / 2014 z dnia 14.10.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 - dotyczy części nr 5 -obszar gminy Września
926 / 2014 z dnia 14.10.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 - dotyczy części nr 4 -obszar gminy Pyzdry
925 / 2014 z dnia 14.10.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 - dotyczy części nr 3 -obszar gminy Nekla
924 / 2014 z dnia 14.10.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 - dotyczy części nr 2 -obszar gminy Miłosław
923 / 2014 z dnia 14.10.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 - dotyczy części nr 1 -obszar gminy Kołaczkowo
922 / 2014 z dnia 14.10.2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Patryka Ciok - brokera w firmie Energo-Invest-Broker S.A w Toruniu
921 / 2014 z dnia 07.10.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
920 / 2014 z dnia 07.10.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
919 / 2014 z dnia 07.10.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
918 / 2014 z dnia 07.10.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
917 / 2014 z dnia 03.10.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni
916 / 2014 z dnia 01.10.2014 r.
w sprawie unieważnienia części VI przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 - na obszarze miasta Września
915 / 2014 z dnia 29.09.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
914 / 2014 z dnia 29.09.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
913 / 2014 z dnia 29.09.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego położonego przy ul. Miłosławskiej we Wrześni
912 / 2014 z dnia 29.09.2014 r.
w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe
911 / 2014 z dnia 23.09.2014 r.
w sprawie unieważnienia części VI przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 - na obszarze miasta Września
910 / 2014 z dnia 23.09.2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r."
909 / 2014 z dnia 16.09.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8
908 / 2014 z dnia 09.09.2014 r.
zmieniająca uchwałę nr 690/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2014
907 / 2014 z dnia 09.09.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
906 / 2014 z dnia 09.09.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
905 / 2014 z dnia 09.09.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 11, usytuowanego w budynku przy ul. Kaliskiej la we Wrześni, za porozumieniem stron
904 / 2014 z dnia 09.09.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015
903 / 2014 z dnia 09.09.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2014/2015
902 / 2014 z dnia 02.09.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
901 / 2014 z dnia 02.09.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
900 / 2014 z dnia 02.09.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
899 / 2014 z dnia 02.09.2014 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczenia garażowego stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
898 / 2014 z dnia 02.09.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni
897 / 2014 z dnia 02.09.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni
896 / 2014 z dnia 28.08.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
895 / 2014 z dnia 28.08.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
894 / 2014 z dnia 28.08.2014 r.
w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe
893 / 2014 z dnia 26.08.2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Lidii Miłoszewskiej - brokerowi w firmie Energo-Invest-Broker S.A w Toruniu
892 / 2014 z dnia 26.08.2014 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 432 oraz zaliczenia odcinka do kategorii dróg gminnych na rzecz Gminy Września
891 / 2014 z dnia 26.08.2014 r.
w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do złożenia notarialnego oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
890 / 2014 z dnia 26.08.2014 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2027
889 / 2014 z dnia 26.08.2014 r.
w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
888 / 2014 z dnia 12.08.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu VII
887 / 2014 z dnia 12.08.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu V
886 / 2014 z dnia 12.08.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu IV
885 / 2014n z dnia 12.08.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu III
884 / 2014 z dnia 12.08.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu II
883 / 2014 z dnia 12.08.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu I
882 / 2014 z dnia 12.08.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup pamięci przeznaczonych do modernizacji serwera w Starostwie Powiatowym we Wrześni
881 / 2014 z dnia 05.08.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie
880 / 2014 z dnia 05.08.2014 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
879 / 2014 z dnia 05.08.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego
878 / 2014 z dnia 31.07.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni
877 / 2014 z dnia 28.07.2014 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi znajdującej się w m. Białężyce położonej na działkach o nr geod. 119/3,120/15,130/19 do kategorii dróg gminnych
876 / 2014 z dnia 22.07.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni
875 / 2014 z dnia 22.07.2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
874 / 2014 z dnia 22.07.2014 r.
w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2013/2014
873 / 2014 z dnia 22.07.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu
872 / 2014 z dnia 22.07.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup pamięci przeznaczonych do modernizacji serwera w Starostwie Powiatowym we Wrześni
871 / 2014 z dnia 22.07.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup pamięci przeznaczonych do modernizacji serwera w Starostwie Powiatowym we Wrześni
870 / 2014 z dnia 09.07.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
869 / 2014 z dnia 09.07.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
868 / 2014 z dnia 09.07.2014 r.
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
867 / 2014 z dnia 09.07.2014 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi gminnej Wilczyniec - Olesie na terenie Powiatu Jarocińskiego
866 / 2014 z dnia 09.07.2014 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Opłotki w Jarocinie
865 / 2014 z dnia 09.07.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2162 P - budowa chodnika w m. Gutowo Małe
864 / 2014 z dnia 01.07.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu - prawa strona
863 / 2014 z dnia 01.07.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu - lewa strona
862 / 2014 z dnia 01.07.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni
861 / 2014 z dnia 01.07.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni
860 / 2014 z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
859 / 2014 z dnia 30.06.2014 r.
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
858 / 2014 z dnia 26.06.2014 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań
857 / 2014 z dnia 26.06.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
856 / 2014 z dnia 26.06.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
855 / 2014 z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie powierzenia Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zadania przeprowadzenia szkoleń
854 / 2014 z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie upoważnienia inspektora Referatu Dróg Powiatowych Pani Doroty Wojciechowskiej, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień
853 / 2014 z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych oraz podzespołów komputerowych przeznaczonych do modernizacji serwerów i macierzy w Starostwie Powiatowym we Wrześni - część II
852 / 2014 z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych oraz podzespołów komputerowych przeznaczonych do modernizacji serwerów i macierzy w Starostwie Powiatowym we Wrześni - cześć I
851 / 2014 z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego
850 / 2014 z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego
849 / 2014 z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha
848 / 2014 z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014
847 / 2014 z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
846 / 2014 z dnia 16.06.2014 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem
845 / 2014 z dnia 09.06.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
844 / 2014 z dnia 09.06.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
843 / 2014 z dnia 09.06.2014 r.
w sprawie unieważnienia części VI i VIII przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2, 62-300 Września
842 / 2014 z dnia 03.06.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
841 / 2014 z dnia 03.06.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
840 / 2014 z dnia 03.06.2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
839 / 2014 z dnia 03.06.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie
838 / 2014 z dnia 03.06.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie
837 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 9
836 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 8
835 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 7
834 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 6
833 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkól z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 5
832 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 4
831 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wylduczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 3
830 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 2
829 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, pakiet nr 1
828 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych oraz podzespołów komputerowych, przeznaczonych do modernizacji serwerów i macierzy w Starostwie Powiatowym we Wrześni - dotyczy cz. I i II
827 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
826 / 2014 z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
825 / 2014 z dnia 22.05.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco - kopiujących dla Powiatu Wrzesińskiego na 2014 r. w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
824 / 2014 z dnia 20.05.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego
823 / 2014 z dnia 20.05.2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym
822 / 2014 z dnia 20.05.2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)
821 / 2014 z dnia 13.05.2014 r.
w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
820 / 2014 z dnia 13.05.2014 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi znajdującej się w m. Bierzglinek w rejonie ul. Jesionowej do kategorii dróg gminnych
819 / 2014 z dnia 13.05.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
818 / 2014 z dnia 13.05.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych oraz podzespołów komputerowych, przeznaczonych do modernizacji serwerów, i macierzy w Starostwie Powiatowym we Wrześni
817 / 2014 z dnia 13.05.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i taśm do tworzenia kopii zapasowych oraz podzespołów komputerowych, przeznaczonych do modernizacji serwerów i macierzy w Starostwie Powiatowym we Wrześni
816 / 2014 z dnia 13.05.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu
815 / 2014 z dnia 13.05.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza prezbiterium kościoła poewangelickiego w Miłosławiu
814 / 2014 z dnia 07.05.2014 r.
zmieniająca uchwałę nr 760/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku
813 / 2014 z dnia 07.05.2014 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2014 roku"
812 / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
811 / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
810 / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
809 / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014
808 / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Nowaka dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „European House Of the Futurę Actually Created by the Students" (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"
807 / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie upoważnienia Pani Bogny Skoraszewskiej dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Business People In a European Fictive Firm " (Ludzie biznesu w symulacyjnej firmie europejskiej) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"
806 / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
805 / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez powiat wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"
804 / 2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego
803 / 2014 z dnia 15.04.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni
802 / 2014 z dnia 15.04.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w VII części w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez powiat wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"
801 / 2014 z dnia 15.04.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w VI części w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez powiat wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"
800 / 2014 z dnia 15.04.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w V części w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez powiat wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"
799 / 2014 z dnia 15.04.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w IV części w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez powiat wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"
798 / 2014 z dnia 15.04.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w III części w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez powiat wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól"
797 / 2014 z dnia 15.04.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w I części w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez powiat wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"
796 / 2014 z dnia 15.04.2014 r.
w sprawie unieważnienia części II przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez powiat wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
795 / 2014 z dnia 15.04.2014 r.
w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Tomczak stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni
794 / 2014 z dnia 15.04.2014 r.
w sprawie powierzenia Pani Violetcie Zdunowskiej stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni
793 / 2014 z dnia 15.04.2014 r.
w sprawie powierzenia Panu Bogdanowi Nowakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
792 / 2014 z dnia 01.04.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu
791 / 2014 z dnia 01.04.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu
790 / 2014 z dnia 01.04.2014 r.
w sprawie unieważnienia części II przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego realizowanego przez powiat wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
789 / 2014 z dnia 01.04.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
788 / 2014 z dnia 01.04.2014 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2014 dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA" prowadzonego przez panią Agnieszkę Więcek
787 / 2014 z dnia 01.04.2014 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2014 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni
786 / 2014 z dnia 01.04.2014 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2014 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez pana Pawła Dziobę
785 / 2014 z dnia 01.04.2014 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2014 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez panią Elżbietę Prentką
784 / 2014 z dnia 01.04.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
783 / 2014 z dnia 25.03.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
782 / 2014 z dnia 25.03.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
781 / 2014 z dnia 25.03.2014 r.
w sprawie odwołania projektantowi z firmy P.W.K. - Projektowanie i Wykonawstwo - Komunikacja pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego przy podejmowaniu czynności mających na celu wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września"
780 / 2014 z dnia 25.03.2014 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg - ulic bez nazwy w rejonie ul. Sikorskiego oraz w m. Bierzglinek do kategorii dróg gminnych
779 / 2014 z dnia 25.03.2014 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi - ulicy bez nazwy w rejonie ul. Sikorskiego do kategorii dróg gminnych
778 / 2014 z dnia 25.03.2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego i łazienki stanowiącej przedmiot wspólnego korzystania, znajdujących się na II piętrze w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni, z organizacją Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni
777 / 2014 z dnia 25.03.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczkowie pl. Reymonta 2
776 / 2014 z dnia 25.03.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego
775 / 2014 z dnia 25.03.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego
774 / 2014 z dnia 18.03.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni
773 / 2014 z dnia 18.03.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni
772 / 2014 z dnia 18.03.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
771 / 2014 z dnia 18.03.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni
770 / 2014 z dnia 18.03.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni
769 / 2014 z dnia 18.03.2014 r.
zmieniająca uchwałę nr 740/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014
768 / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
767 / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
766 / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie upoważnienia Pani Bogny Skoraszewskiej dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Magister Scholasticus" (Nauczyciel Uczeń) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej w ramach akcji 1. „Mobilność kadry"
765 / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni
764 / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni
763 / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
762 / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P - budowa chodnika w m. Gutowo Małe
761 / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P - budowa chodnika w m. Gutowo Małe
760 / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2013 roku
759 / 2014 z dnia 13.03.2014 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2013 rok
758 / 2014 z dnia 04.03.2014 r.
w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Wrześni
757 / 2014 z dnia 25.02.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
756 / 2014 z dnia 25.02.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
755 / 2014 z dnia 25.02.2014 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia części drogi gminnej nr 411560P Obłaczkowo - Chwalibogowo kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania
754 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczkowie pl. Reymonta 2
753/ 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczkowie pl. Reymonta 2
752 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie powołania biegłych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
751 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
750 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
749 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych, druków oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco - kopiujących do Starostwa Powiatowego we Wrześni na 2014 r.
748 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy części IV w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie fukncji koordynatora sieci współpracy i kształcenia projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
747 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy części III w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie fukncji koordynatora sieci współpracy i kształcenia projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
746 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy części II w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie fukncji koordynatora sieci współpracy i kształcenia projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
745 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy części I w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie fukncji koordynatora sieci współpracy i kształcenia projektu "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
744 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
743 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego
742 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego
741 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni i dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni
740 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014
739 / 2014 z dnia 18.02.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Jerzego Nowaczyka - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do działania w ramach Projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013
738 / 2014 z dnia 04.02.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego
737 / 2014 z dnia 04.02.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy części II w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
736 / 2014 z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
735 / 2014 z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
734 / 2014 z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
733 / 2014 z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie unieważnienia części V przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
732 / 2014 z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy części VI w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
731 / 2014 z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy części IV w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
730 / 2014 z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy części III w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
729 / 2014 z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy części I w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
728 / 2014 z dnia 21.01.2014 r.
w sprawie wzorów wniosków o stypendia, nagrody, wyróżnienia i granty edukacyjne (zajęcia rekreacyjno-sportowe) składanych w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim"
727 / 2014 z dnia 21.01.2014 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2014
726 / 2014 z dnia 21.01.2014 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2014
725 / 2014 z dnia 21.01.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok 2014
724 / 2014 z dnia 21.01.2014 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014
723 / 2014 z dnia 14.01.2014 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pt. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
722 / 2014 z dnia 14.01.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pt. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
721 / 2014 z dnia 14.01.2014 r.
w sprawie wzorów wniosków o stypendia i granty edukacyjne składanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży"
720 / 2014 z dnia 14.01.2014 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha
719 / 2014 z dnia 07.01.2014 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok
718 / 2014 z dnia 07.01.2014 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
717 / 2014 z dnia 07.01.2014 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego