AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2013 (IV kadencja)

Lista wiadomości
716/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań
715/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań
714/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań
713/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
712/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
711/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
710/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
709/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
708/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
707/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
706/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
705/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
704/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
703/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
702/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
701/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
700/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
699 / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
698 / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
697/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
696/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2014
695/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni
694/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
693/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
692/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
691/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu sportowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
690/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2014
689/ 2013 z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego zlokalizowanego na działce oznaczonej geodezyjnie jako nr 3703/16 położonej we Wrześni
688/ 2013 z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
687/ 2013 z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji szkolnego organizatora rozwoju edukacji w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego"
686/ 2013 z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie ubezpieczenia jednostek pływających
685/ 2013 z dnia 17.12.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 404/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2013
684 / 2013 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
683 / 2013 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
682 / 2013 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
681 / 2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
680 / 2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
679 / 2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
678 / 2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem
677 / 2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego samochodu ciężarowego uniwersalnego marki ŻUK A11B, nr rej. PWR L665, będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
676 / 2013 z dnia 03.12.2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej z Internetem mobilnym i dostępu do Internetu w telefonie komórkowym, oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego
675 / 2013 z dnia 03.12.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego
674 / 2013 z dnia 03.12.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego
673 / 2013 z dnia 03.12.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
672 / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
671 / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
670 / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013/2014
669 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku
668 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
667 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części VI - obszar miasta Września
666 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części V - obszar gminy Września
665 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części IV - obszar gminy Pyzdry
664 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części III - obszar gminy Nekla
663 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części II - obszar gminy Miłosław
662 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014 - dot. części I - obszar gminy Kołaczkowo
661 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego i łazienki stanowiącej przedmiot wspólnego korzystania, znajdujących się na II piętrze w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz"
660 / 2013 z dnia 26.11.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 225/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 24.06.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Człowiek najlepszą inwestycją" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddzialanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
659 / 2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
658 / 2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
657 / 2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
656 / 2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013
655 / 2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2013
654 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
653 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
652 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
651 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
650 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego
649 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
648 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie płytek gresowych na tarasie przylegającym do lokalu użytkowego, znajdującym się na I piętrze, w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez najemcę Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu
647 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu korytarza i toalety w piwnicy budynku położonego przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez najemcę Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu
646 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Magdalenie Zając Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
645 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do podpisywania umów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją remontu dachu obiektu budowlanego
644 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu dachu budynku powierzonego w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Wrzesińskiego - Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
643 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
642 / 2013 z dnia 13.11.2013 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2023
641 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
640 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
639 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
638 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Nowakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni
637 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
636 / 2013 z dnia 05.11.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń piwnicznych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
635 / 2013 z dnia 28.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
634 / 2013 z dnia 28.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gruntu pod garaż będącego częścią nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni
633 / 2013 z dnia 28.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 2 położonego przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni
632 / 2013 z dnia 28.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 1 położonego przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni
631 / 2013 z dnia 28.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 11 znajdującego się w budynku przy ul. Kaliskiej la we Wrześni
630 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań
629 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 572/2013 Zarządu Powiatu we Września z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
628 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 160/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do zaciągania zobowiązań
627 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
626 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
625 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
624 / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 162/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. zmienioną uchwałą nr 284/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu konkursowego „Kadra plus", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
623 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014
622 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu wrzesińskiego w sezonie 2013/2014
621 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
620 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
619 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
618 / 2013 z dnia 22.10.2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r."
617 / 2013 z dnia 15.10.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu nr VI
616 / 2013 z dnia 08.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zasypanie, utwardzenie i zabetonowanie zsypu na węgiel znajdującego się przy budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu
615 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie udzielenia projektantowi z firmy P.W.K. - Projektowanie i Wykonawstwo - Komunikacja pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego przy podejmowaniu czynności mających na celu wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września"
614 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Miłosławskiemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym w Miłosławiu mienia w postaci sprzętów medycznych
613 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
612 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem gruntu pod garaż będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego
611 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń garażowych nr 1 i 2 stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
610 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczenia garażowego nr 11 będącego w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego
609 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego położonego przy ul. Miłosławskiej we Wrześni
608 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1
607 / 2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez najemcę Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu
606 / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Magdaleny Zając do podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na wymianie 9 okien z parapetami w budynku stajni stanowiącej zabytek architektury klasycystycznej z pierwszej połowy XIX wieku"
605 / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
604 / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
603 / 2013 z dnia 24.09.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki
602 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 477/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa firmie Maximus Broker sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez brokera - Katarzynę Zubek - Gołębiewską
601 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego
600 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego
599 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
598 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietów nr II, III i V
597 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu nr IV
596 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dotyczy pakietu nr I
595 / 2013 z dnia 17.09.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki
594 / 2013 z dnia 10.09.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
593 / 2013 z dnia 10.09.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
592 / 2013 z dnia 10.09.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
591 / 2013 z dnia 10.09.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra
590 / 2013 z dnia 03.09.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego
589 / 2013 z dnia 03.09.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczenia garażowego stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
588 / 2013 z dnia 03.09.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego
587 / 2013 z dnia 03.09.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
586 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P i 3665P polegająca na budowie chodnika w miejscowości Targowa Górka
585 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
584 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
583 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
582 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023
581 / 2013 z dnia 27.08.2013 r.
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023
580 / 2013 z dnia 20.08.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki
579 / 2013 z dnia 20.08.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki
578 / 2013 z dnia 20.08.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra
577 / 2013 z dnia 20.08.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra
576 / 2013 z dnia 06.08.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
575 / 2013 z dnia 06.08.2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
574 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
573 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
572 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
571 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
570 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu projektu „Our Identity: "National and European? - A Research of National and European Landmarks" (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) finansowanego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie"
569 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P i 3665P - budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka
568 / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P i 3665P - budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka
567 / 2013 z dnia 19.07.2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
566 / 2013 z dnia 19.07.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września"
565 / 2013 z dnia 19.07.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 308/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych w lokalu użytkowym znajdującym się w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez najemcę Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu
564 / 2013 z dnia 05.07.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, oznaczonych geodezyjnie działkami nr 139/73, 139/75, 146/3 i 375/153 o łącznej powierzchni 28,3714 ha.
563 / 2013 z dnia 05.07.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego.
562 / 2013 z dnia 03.07.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00042327/8
561 / 2013 z dnia 03.07.2013 r.
w sprawie powołania biegłych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla „Szpitala Powiatowego we Wrześni" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
560 / 2013 z dnia 03.07.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
559 / 2013 z dnia 03.07.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
558 / 2013 z dnia 03.07.2013 r.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku
557 / 2013 z dnia 27.06.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
556 / 2013 z dnia 18.06.2013 r.
w sprawie przekazania na rzecz Domu Pomocy Społecznej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego".
555 / 2013 z dnia 18.06.2013 r.
w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego".
554 / 2013 z dnia 18.06.2013 r.
w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego".
553 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
552 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
551 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego remontera drogowego.
550 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 2, usytuowanego w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni, za porozumieniem stron.
549 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie powiatowym jednostkom organizacyjnym mienia w postaci telefonów komórkowych.
548 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
547 / 2013 z dnia 11.06.2013 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem.
546 / 2013 z dnia 04.06.2013 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.
545 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego remontera drogowego.
544 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.
543 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
542 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni.
541 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem drogowych materiałów budowlanych na terenie powiatu wrzesińskiego.
540 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni.
539 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej.
538 / 2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do partnerstwa na rzecz wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów społecznych w środowisku lokalnym.
537 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
536 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
535 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek.
534 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
533 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego remontera drogowego.
532 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
531 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku.
530 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku
529 / 2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku.
528 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie udzielania pełnomocnictwa wynikającego z umowy nr WBŚ.2.2013 z dnia 22.04.2013r. zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a EKOSTANDARD Pracowania Analiz Środowiskowych.
527 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 16 usytuowanego w budynku przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni.
526 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
525 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września”.
524 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września”.
523 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem drogowych materiałów budowlanych.
522 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem drogowych materiałów budowlanych.
521 / 2013 z dnia 14.05.2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia panu Jerzemu Nowaczykowi Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji w imieniu Powiatu Wrzesińskiego pilotażowego programu „Aktywny samorząd ”realizowanego przez Powiat Wrzesiński na podstawie umowy nr AS3/000033/15/D z dnia 5 kwietnia 2013 r.
520 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2013 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni.
519 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2013 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
518 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie ustalenia dotacji w roku 2013 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez panią Elżbietę Prentką.
517 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
516 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 14, usytuowanego w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a, posadowionego na działce nr 3703/14 będącej w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego, z Panem Zbigniewem Studziennym *.
515 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego.
514 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego.
513 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa remontera drogowego.
512 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa remontera drogowego.
511 / 2013 z dnia 07.05.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację programów komputerowych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
510 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
509 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
508 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
507 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielania pełnomocnictw wynikających z Umowy Nr 273.14.2013 z dnia 19.04.2013r. zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. na usługę telefonii komórkowej z internetem mobilnym.
506 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie monitoringu, systemu alarmowego na klatce schodowej i w lokalu użytkowym znajdującym się na parterze, w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
505 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem w celu umieszczenia rurociągu kablowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 440/1.
504 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem w celu zasilania w energię elektryczną działki budowlanej nr 1271/12 na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1271/13.
503 / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.
502 / 2013 z dnia 15.04.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia garażowego nr 9 zlokalizowanego we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a na działce nr 3703/14, będącej w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego, dotychczasowemu najemcy.
501 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych – cz. II.
500 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych – cz. I.
499 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha.
498 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Opieszyn, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3703/17 o powierzchni 0,2642 ha.
497 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni .
496 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
495 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym.
494 / 2013 z dnia 10.04.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do realizacji wniosku oraz umowy o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
493 / 2013 z dnia 03.04.2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
492 / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
491 / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
490 / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok
489 / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
488 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław, Nekla i Września – cz. II, III i IV.
487 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Kołaczkowo – cz. I.
486 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.
485 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 461/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
484 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2012 roku.
483 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2012 rok.
482 / 2013 z dnia 18.03.2013 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2013 roku” w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.
481 / 2013 z dnia 18.03.2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
480 / 2013 z dnia 18.03.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65.
479 / 2013 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
478 / 2013 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
477 / 2013 z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa firmie Maximus Broker sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń reprezentowanej przez brokera - Katarzynę Zubek - Gołębiewską.
476 / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
475 / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
474 / 2013 z dnia 05.03.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych.
473 / 2013 z dnia 05.03.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest serwis wentylacji i klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz serwis i obsługa powiatowych kotłowni gazowych.
472 / 2013 z dnia 05.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokalu użytkowego usytuowanego na II piętrze w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1, posadowionym na działce nr 3703/16, na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy we Wrześni w celu wykonywania obowiązków statutowych.
471 / 2013 z dnia 05.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie płytek podłogowych na klatce schodowej w budynku przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni oraz na odliczenie poniesionych nakładów od czynszu najmu.
470 / 2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń garażowych nr 12, 14, 15 i 16, usytuowanych w budynku zlokalizowanym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a, posadowionym na działce nr 3703/14, będącej w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego.
469 / 2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie nadania regulaminu Pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.
468 / 2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.
467 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
466 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
465 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Wrzesińskiemu.
464 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie udzielenia projektantowi z firmy Gnieźnieńskie Biuro Projektowe „ROADS&BRIDGES” pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego przy podejmowaniu czynności mających na celu wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz zgłoszenia wykonania robót dla inwestycji " Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni - Budowa oświetlenia przejść dla pieszych”.
463 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław.
462 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Our Identity: National and European? – A Research of National and European Landmarks” (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) finansowanego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”.
461 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
460 / 2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.
459 / 2013 z dnia 12.02.2013 r.
w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65.
458 / 2013 z dnia 12.02.2013 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie Powiatu Wrzesińskiego.
457 / 2013 z dnia 12.02.2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
456 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
455 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
454 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie upoważnienia Pani Izabeli Karpińskiej, Kierownika Referatu Dróg Powiatowych, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
453 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pyzdry.
452 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej z internetem mobilnym.
451 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej z internetem mobilnym.
450 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni.
449 / 2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni.
448 / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2013 rok.
447 / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
446 / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
445 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Września.
444 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 - 65.
443 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 - 65.
442 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie Powiatu Wrzesińskiego.
441 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie Powiatu Wrzesińskiego.
440 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym w ramach usuwania drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.
439 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2013.
438 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
437 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IX przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
436 / 2013 z dnia 22.01.2013 r.
w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Opieszyn, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3703/17 o powierzchni 0,2642 ha.
435 / 2013 z dnia 08.01.2013 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
434 / 2013 z dnia 08.01.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
433 / 2013 z dnia 08.01.2013 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni mienia w postaci dokumentacji budowlanej „Budowy boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal dla ZSP we Wrześni”.