AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2006 (III kadencja)

Uchwały Zarządu 2006 (III kadencja)

9 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.

Uchwała Nr 9/2006

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 7.12.2006 r.w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dokonania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektu, składania oświadczeń woli w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie Działań 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna UL”Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21.09.2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 (Dz. U. z 2004r. Nr 214 poz. 2172), uchwala się co następuje:


§ 1. Udziela upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dokonania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektu, składania oświadczeń woli w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie Działań 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna UL”.


§ 2. Traci moc uchwała Nr 226/2005 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27.01.2005r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna – UL oraz uchwała Nr 267/2005 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21.06.2005r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisywania umów o dofinansowanie Działań 2 i 3 w ramach programu Operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu Powiatu

(-) Dionizy Jaśniewicz

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (03/01/2007 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (03/01/2007 11:06:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (03/01/2007 11:06:26)
Lista wiadomości
18 / 2006 z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
17 / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zmiana uchwały nr 13/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
16 / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia korekty do planu finansowego oraz planu inwestycyjnego na rok 2006 SPZOZ we Wrześni
15 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących za usługę przerobu mleka
14 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wybór banku, który udzieli kredytu długoterminowego w kwocie 1,4 mln zł na okres 2 lat z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego
13 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
12 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
11 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
10 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: określenia prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na koniec roku 2006 i lata następne
9 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dokonania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektu, składania oświadczeń woli w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie Działań 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna UL”
8 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
7 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
6 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
5 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
4 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie: wzoru wniosków do Nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe
3 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
2 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
1 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej