AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2006 (III kadencja)

Uchwały Zarządu 2006 (III kadencja)

10 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.

Uchwała nr 10/2006

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 14.12.2006 r.w sprawie: określenia prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na koniec roku 2006 i lata następne


Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104), Zarząd Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1. Uchwala się prognozę kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na koniec roku 2006 i lata następne w/g załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu Powiatu

(-) Dionizy JaśniewiczZałącznik nr 1

do Uchwały nr 10/2006

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 14 .12.2006 r.


Prognoza kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na koniec 2006 roku

i lata następne


Rodzaj zobowiązania dłużnego

Stan zadłużenia

na dzień

1 stycznia

Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku

Spłata rat Spłata

Kapitałowych odsetek

Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku

Stan zadłużenia

na dzień

31 grudnia

1

2

3

4

5

6

1. Emisja

obligacji

na :

-budowę,

modernizację i remont obiektów szkół ponadgimna-

zjalnych

- budowę,

modernizację

i remont dróg

i chodników na

terenie powiatu

- 2006 rok

- 2007 rok

- 2008 rok

- 2009 rok

- 2010 rok


2. Kredyt na

sfinansowanie

deficytu budżetu

powiatu

- 2006 rok

- 2007 rok

- 2008 rok


5.000.000,00 zł

5.000.000,00 zł

4.000.000,00 zł

2.500.000,00 zł

1.000.000,00 zł


0

1.400.000,00 zł

700.000,00 zł


0

1.000.000,00zł

1.500.000,00zł

1.500.000,00zł

1.000.000,00zł


0

700.000,00 zł

700.000,00 zł

258.000,00 zł

261.584,00 zł

201.257,00 zł

120.906,00 zł

46.132,00 zł


0

50.000,00 zł

40.000,00 zł


-

-

-

-

-


1.400.000,00 zł

-

-


5.000.000,00 zł

4.000.000,00 zł

2.500.000,00 zł

1.000.000,00 zł

0


1.400.000,00 zł

700.000,00 zł

0

Razem:

- 2006 rok

- 2007 rok

- 2008 rok

- 2009 rok

- 2010 rok


5.000.000,00 zł

6.400.000,00 zł

4.700.000,00 zł

2.500.000,00 zł

1.000.000,00 zł


0

1.700.000,00zł

2.200.000,00zł

1.500.000,00zł

1.000.000,00zł


258.000,00 zł

311.584,00 zł

241.257,00 zł

120.906,00 zł

46.132,00 zł


1.400.000,00 zł

-

-

-

-


6.400.000,00 zł

4.700.000,00 zł

2.500.000,00 zł

1.000.000,00 zł

0

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (05/01/2007 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (05/01/2007 12:59:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (05/01/2007 12:59:56)
Lista wiadomości
18 / 2006 z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
17 / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zmiana uchwały nr 13/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
16 / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia korekty do planu finansowego oraz planu inwestycyjnego na rok 2006 SPZOZ we Wrześni
15 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących za usługę przerobu mleka
14 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wybór banku, który udzieli kredytu długoterminowego w kwocie 1,4 mln zł na okres 2 lat z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego
13 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
12 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
11 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
10 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: określenia prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na koniec roku 2006 i lata następne
9 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dokonania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektu, składania oświadczeń woli w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie Działań 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna UL”
8 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
7 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
6 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
5 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
4 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie: wzoru wniosków do Nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe
3 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
2 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
1 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej