AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2006 (III kadencja)

Uchwały Zarządu 2006 (III kadencja)

11 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.

Uchwała nr 11/2006

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 14.12.2006 r.w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006.


Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104), Zarząd Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1. W Uchwale nr 337/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10.01.2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2006 rok, zmienionej Uchwałą nr 355/2006 Zarządu Powiatu z dnia 16.02.2006 r., Uchwałą nr 364/2006 Zarządu Powiatu z dnia 28.02.2006 r., Uchwałą nr 374/2006 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2006 r., Uchwałą nr 380/2006 Zarządu Powiatu z dnia 27.04.2006 r. , Uchwałą nr 393/2006 Zarządu Powiatu z dnia 30.05.2006 r., Uchwałą nr 403/2006 Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2006 r., Uchwałą nr 418/2006 Zarządu Powiatu z dnia 29.08.2006 r., Uchwałą nr 433/2006 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2006 r., Uchwałą nr 444/2006 Zarządu Powiatu z dnia 24.10.2006 r., Uchwałą nr 453/2006 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2006 r. i Uchwałą nr 457/2006 Zarządu Powiatu z dnia 27.11.2006 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu obejmującym dochody budżetu wprowadza się zmiany w/g załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały Zarządu obejmującym wydatki budżetu wprowadza się zmiany w/g załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu zawierającym plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 r. przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu Powiatu

(-) Dionizy Jaśniewicz

Zalaczniki_UZP_11-2006.pdf (Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu nr 11 / 2006)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (05/01/2007 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (05/01/2007 13:07:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (05/01/2007 13:07:17)
Lista wiadomości
18 / 2006 z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
17 / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zmiana uchwały nr 13/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
16 / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia korekty do planu finansowego oraz planu inwestycyjnego na rok 2006 SPZOZ we Wrześni
15 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących za usługę przerobu mleka
14 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wybór banku, który udzieli kredytu długoterminowego w kwocie 1,4 mln zł na okres 2 lat z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego
13 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
12 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
11 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
10 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: określenia prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na koniec roku 2006 i lata następne
9 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dokonania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektu, składania oświadczeń woli w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie Działań 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna UL”
8 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
7 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
6 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
5 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
4 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie: wzoru wniosków do Nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe
3 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
2 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
1 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej