AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2006 (III kadencja)

Uchwały Zarządu 2006 (III kadencja)

3 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.

Uchwała nr 3/2006

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 1 grudnia 2006 r.w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1592 ze mianami) oraz uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 293/XLV/2006 z dnia 24.08.2006 r. w sprawie uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, postanawia się:


§ 1. Skreślić z dniem 1 października 2006 r. z listy stypendystów * z powodu skreślenia jej z listy uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.


§ 2. Skreślić z listy stypendystów uczniów, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie brali udziału w obowiązkowych zajęciach lekcyjnych:

 1. w miesiącu wrześniu:

 1. * – uczennicę Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

 2. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 3. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 4. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 5. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 6. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 7. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 8. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 9. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 10. * – ucznia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

 11. * – ucznia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

 1. w miesiącu październiku:

 1. * – ucznia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

 2. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 3. * – uczennicę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

 4. * – ucznia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

 5. * – ucznia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

 6. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 7. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 8. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 9. * – uczennicę Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 10. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 11. * – ucznia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.


§ 3. Wpisać na listę stypendystów i przyznać stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 uczniom:

1. od miesiąca września na okres 10 miesięcy:

 1. * – uczniowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 2. * – uczennicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

 3. * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 4. * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 5. * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 6. * – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni

 7. * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 8. * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 9. * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 10. * – uczniowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

 11. * – uczniowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

2. od miesiąca października na okres 9 miesięcy:

a) * – uczennicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

b) * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

c) * – uczennicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

d) * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

e) * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

f) * – uczennicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

g) * – uczennicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

h) * – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni

i) * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

j) * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

k) * – uczennicy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni

l) * – uczniowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.


§ 4. Przenieść * z dniem 16 października 2006 r. z listy stypendystów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na listę stypendystów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni.


§ 5. Zatwierdza się nową listę stypendystów.


§ 6. Lista stypendystów stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Sportu.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu

(-) Dionizy Jaśniewicz


* - wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (06/12/2006 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (06/12/2006 11:40:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (06/12/2006 11:40:29)
Lista wiadomości
18 / 2006 z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
17 / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zmiana uchwały nr 13/2006 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
16 / 2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia korekty do planu finansowego oraz planu inwestycyjnego na rok 2006 SPZOZ we Wrześni
15 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących za usługę przerobu mleka
14 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wybór banku, który udzieli kredytu długoterminowego w kwocie 1,4 mln zł na okres 2 lat z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego
13 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
12 / 2006 z dnia 20.12.2006 r.
w sprawie: przyznania Nagród Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
11 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
10 / 2006 z dnia 14.12.2006 r.
w sprawie: określenia prognozy kwoty długu Powiatu Wrzesińskiego na koniec roku 2006 i lata następne
9 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Wojciecha Mól Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dokonania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektu, składania oświadczeń woli w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie Działań 2 i 3 w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna UL”
8 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: przyznania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
7 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
6 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
5 / 2006 z dnia 7.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
4 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie: wzoru wniosków do Nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe
3 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenie zmian na liście stypendystów stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007
2 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
1 / 2006 z dnia 1.12.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej