AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Starostwo Powiatowe » Ogłoszenia i komunikaty » 2007

Lista wiadomości
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że Urząd Gminy i Miasta Pyzdry wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ w obrębie ul.Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki, Niepodległości w miejscowości: Pyzdry
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
Urząd Gminy i Miasta Pyzdry wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ w obrębie ul. Farnej w miejscowości Pyzdry
Starostwo Powiatowe we Wrześni podaje do publicznej wiadomości
że Powiat Wrzesiński, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ Nr 2904 NA ODCINKU SPŁAWIE – NOWA WIEŚ PODGÓRNA w miejscowości: Spławie, Nowa Wieś Podgórna
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 12 grudnia 2007 roku na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - w drodze bezprzetargowej. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny nr 3, zlokalizowany w Bierzglinku przy ulicy Lipowej 8
Starosta Wrzesiński zawiadamia
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej kategorii D, położonej w Białężycach, gmina Września, stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej 432 z terenami inwestycyjnymi.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej kategorii D, stanowiącej odcinek ulicy 68 Pułku Piechoty we Wrześni, który stanowić będzie dojazd do terenów inwestycyjnych od strony Osiedla Sokołowskiego i Osiedla Krzyża Grunwaldu.
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej kategorii L, stanowiącej odcinek ulicy Armii Poznań we Wrześni, łączący układ komunikacyjny Osiedla Sokołowskiego we Wrześni z drogą krajową nr 15.
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej konkurs został zakończony - brak kandydatów
Starosta Wrzesiński zawiadamia
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w wydziale administracji architektoniczno-budowlanej w wymiarze 1 etatu
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką nr 3846/4 o powierzchni 1.0903 ha położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej, gmina Września, zapisanej w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni pod Nr KW 34465 jako własność Powiatu Wrzesińskiego.
Starostwo Powiatowe we Wrześni zaprasza
w ramach współpracy na staż absolwencki
Starosta Wrzesiński zawiadamia
że na wniosek pełnomocnika inwestora – firmy „eWMu KAROLAK” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Jana III Sobieskiego 9, działającego w imieniu Zarządu Powiatu we Wrześni, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2904 o przebiegu Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna na odcinku 1835,20 m od km 5+463,80 do km 7+299 wraz z przebudową urządzeń infrastruktury technicznej
Starostwo Powiatowe we Wrześni przyjmie
stażystów do: Wydziału Promocji i Kultury oraz Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich
Starostwo Powiatowe we Wrześni przyjmie
stażystów do: Wydziału Promocji i Kultury oraz Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Starosta Wrzesiński zawiadamia
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 3846/4 o powierzchni 1.0903 ha położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej, gmina Września, zapisanej w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni pod Nr KW 34465 jako własność Powiatu Wrzesińskiego
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2 a, 62 – 300 Września
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego położonej w Bierzglinku, gmina Września oznaczonej geodezyjnie jako o działka nr 139/67 o pow.0,2054 ha
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2007: I.1. Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży powiatu wrzesińskiego. I.2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. I.3. Zadania z zakresu turystyki. I.4. Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji.
Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje
o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym - Asystent / Asystentka Starosty
Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza
listę kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko pracy: Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg
Starostwo Powiatowe we Wrześni przedstawia
listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy: Podinspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym (Asystent / Asystentka Starosty)