AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2010 (IV kadencja)

Lista wiadomości
21 / III / 2010 z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025
20 / III / 2010 z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
19 / III / 2010 z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
18 / III / 2010 z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu jako aportu na rzecz „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
17 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
16 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 225/XXXVI/2010 z dnia 25.03.2010r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
15 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
14 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego
13 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Lokalnego i ustalenia składu osobowego
12 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa i ustalenia składu osobowego
11 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej i ustalenia składu osobowego
10 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i ustalenia składu osobowego
9 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Finansowej i ustalenia składu osobowego
8 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
7 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni
6 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie wyboru liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu we Wrześni
5 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
4 / I / 2010 z dnia 02.12.2010 r.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu
3 / I / 2010 z dnia 02.12.2010 r.
w sprawie wyboru wicestarosty wrzesińskiego
2 / I / 2010 z dnia 02.12.2010 r.
w sprawie wyboru starosty wrzesińskiego
1 / I / 2010 z dnia 02.12.2010 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni