AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2002 (II kadencja)

Uchwały Rady 2002 (II kadencja)

Lista wiadomości
23 / III / 2002 z dnia 27.12.2002 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok
22 / III / 2002 z dnia 27.12.2002 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo
21 / III / 2002 z dnia 27.12.2002 r.
w sprawie: ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
20 / III / 2002 z dnia 27.12.2002 r.
w sprawie: ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej socjalizacyjnej: Turnusowym Ośrodku Socjoterapii w Kołaczkowie, prowadzonej przez Powiat Wrzesiński
19 / III / 2002 z dnia 27.12.2002 r.
w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, wyboru Przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
18 / III / 2002 z dnia 27.12.2002 r.
w sprawie: powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, wyboru Przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
17 / III / 2002 z dnia 27.12.2002 r.
w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, wyboru Przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
16 / III / 2002 z dnia 27.12.2002 r.
w sprawie: powołania Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji, wyboru Przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
15 / III / 2002 z dnia 27.12.2002 r.
w sprawie: powołania komisji Rewizyjnej, wyboru Przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
14 / II / 2002 z dnia 5.12.2002 r.
w sprawie: przepisów porządkowych regulujących sprawę używania artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie powiatu wrzesińskiego
13 / II / 2002 z dnia 5.12.2002 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 227/XXXVIII/2002 r. z dnia 24.04.2002 r. zmienionej uchwałą Nr 233/XL/2002 z dnia 3.07.2002 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
12 / II / 2002 z dnia 5.12.2002 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2002 rok
11 / II / 2002 z dnia 5.12.2002 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2002 kredytu długoterminowego
10 / II / 2002 z dnia 5.12.2002 r.
w sprawie: ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Wrzesińskiego
9 / II / 2002 z dnia 05.12.2002 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego.
8 / II / 2002 z dnia 5.12.2002 r.
w sprawie: delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
7 / II / 2002 z dnia 5.12.2002 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
6 / I / 2002 z dnia 22.11.2002 r.
w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego
5 / I / 2002 z dnia 22.11.2002 r.
w sprawie: wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu
4 / I / 2002 z dnia 22.11.2002 r.
w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu
3 / I / 2002 z dnia 22.11.2002 r.
w sprawie: wyboru Starosty Powiatu
2 / I / 2002 z dnia 22.11.2002 r.
w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni
1 / I / 2002 z dnia 22.11.2002 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni