AAA|rss

Kompetencje

Kompetencje

Na podstawie art. 11. 1. Ustawy o PSP z dnia 24.08.1991.r. (j.t Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68) zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa wykonują:

 1. Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie,

 2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

 

Kompetencje Komendy Powiatowej PSP we Wrześni regulują:

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68);

 2. Rozdział III Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni

 3. W zakresie korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.(Dz. U. Nr 54 poz. 259)

 4. W zakresie przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącymi strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącymi strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 145 poz. 980 z późn. Zmian)

 5. W zakresie przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 225 poz. 1934 z późn. Zmian)

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

 7. Zarządzenie Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21czerwca 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. Urz. KGPSP Nr 1, poz. 5).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (15/10/2003 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (27/07/2009 09:55:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (27/07/2009 09:55:01)