AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Konsultacje » Ogłoszenia

Lista wiadomości
Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020”
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020”.
Konsultacja programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
W związku z pracami nad przygotowaniem rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.” zwracamy się o zgłaszanie w formie pisemnej wniosków i uwag do projektu programu.
Konsultacja programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
W związku z pracami nad przygotowaniem rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.” zwracamy się o zgłaszanie w formie pisemnej wniosków i uwag do projektu programu.
Konsultacja programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
W związku z pracami nad przygotowaniem „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.” zwracamy się o zgłoszenie w formie pisemnej wniosków i uwag do projektu programu.
Konsultacja programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
W związku z pracami nad przygotowaniem „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.” zwracamy się o zgłoszenie w formie pisemnej wniosków i uwag do projektu programu.