AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 31 / 2013
 

PROTOKÓŁ NR 31/2013

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 27 września 2013 r.Przewodniczący komisji Stefan Tomczak otworzył posiedzenie, stwierdził quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodniczący przedstawił następujący porządek posiedzenia:


  1. Zapoznanie przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej z projektem Uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

  2. Wyrażenie opinii na temat projektu uchwały.

  3. Omówienie materiałów na XXXIII sesję Rady Powiatu.

  4. Wolne głosy i wnioski.


Ad. 1. i 2.

Przewodniczący komisji poprosił panią Katarzynę Starzyńską p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pani K. Starzyńska poinformowała, że 1 września 2013 roku we Wrześni został uruchomiony niepubliczny ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ośrodku przebywa 13 wychowanków. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty placówki niepubliczne otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu.


Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.


Ad. 3.

Komisja również pozytywnie zaopiniowała pozostałe projekty uchwał objęte porządkiem obrad XXXIII sesji Rady Powiatu.


Ad. 4.

Z uwagi na brak głosów w tym punkcie, przewodniczący komisji zamknął 31 posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.


Przewodniczący Komisji

/-/Stefan Tomczak
Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Stefan Tomczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (17/12/2013 08:18:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (17/12/2013 08:19:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (17/12/2013 08:19:03)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.