AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Archiwum » Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji (nie istnieje) » Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organy:

1. Organ założycielski – organem założycielskim Zakładu jest Rada Powiatu Wrzesińskiego.  Zadania i kompetencje organu założycielskiego określają ustawy:

- z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)

- z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.)

 

2. Rada Społeczna – jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym dyrektora zakładu.  Zadania i kompetencje rady społecznej określa ustawa:

- z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.)

3. Kierownikiem Zakładu jest – Dyrektor, który kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników zakładu – art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) Do zakresu zadań Dyrektora należy:

- organizowanie pracy Zakładu;

- podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;

- realizowanie polityki personalnej w Zakładzie;

- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora ustawami, uchwałami Rady Powiatu Wrzesińskiego, Rady Społecznej oraz wynikających z postanowień Statutu Zakładu.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (30/06/2003 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (30/06/2003 15:50:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (30/06/2003 15:50:58)