AAA|rss

Lista wiadomości
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni w likwidacji zawiadamia
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2012/2013, wybrano najkorzystniejszą ofertę
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni w likwidacji ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 200 000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2012/2013.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P – budowę ciągu pieszo rowerowego w m. Podstolice – II przetarg.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 000 000 euro na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P – budowę ciągu pieszo rowerowego w m. Podstolice.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 000 000 euro na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P - budowę ciągu pieszo rowerowego w m. Podstolice
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62 – 070 Palędzie.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 200 000 euro na zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65.