AAA|rss

Lista wiadomości
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „obsługę przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2012”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Konsorcjum: Zakład Usługowy Przewóz Międzybrzegowy Promem i Łodzią Waldemar Olejniczak, Nowa Wieś Podgórna 1/1, 62 – 320 Miłosław, Zakład Usługowy Przewóz Międzybrzegowy Promem i Łodzią Henryk Węgrzynek, Nowa Wieś Podgórna 33/1, 62 – 320 Miłosław.
Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 193 000 euro na obsługę przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w roku 2012
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2011/2012”, wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 193 000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2011/2012
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 193 000 euro na zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „obsługę przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Konsorcjum: Zakład Usługowy Przewóz Międzybrzegowy Promem i Łodzią, Waldemar Olejniczak, Nowa Wieś Podgórna 1/1 62–320 Miłosław; Zakład Usługowy Przewóz Międzybrzegowy Promem i Łodzią, Henryk Węgrzynek Nowa Wieś Podgórna 33/1, 62–320 Miłosław
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 193 000 euro na obsługę przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących zadania „Remont drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: „RAWBUD” RAWICZ spółka z o. o., Masłowo, ul. Śląska 88 63 – 900 Rawicz
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice – Czeszewo – Orzechowo”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: STRABAG Spółka z o.o., ul. Parzniewska 10, 05–800 Pruszków
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania „Remont drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442”.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
zapytanie ofertowe o wartości poniżej 14 000 Euro na wykonanie wraz z montażem 2 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu infrastruktury drogowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 4 845 000 euro na przebudowę drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice – Czeszewo – Orzechowo
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „remont drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: „POL – DRÓG PIŁA” Spółka z o.o. ul. Wawelska 106, 64 – 920 Piła
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania „Remont drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442”.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, ul. Krótka 1a, Psary Małe, 62 – 300 Września.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 4 845 000 euro na remont drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 4 845 000 euro na remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49 62 – 070 Palędzie
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 193 000 euro na zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
zapytanie ofertowe na wycinkę drzew w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice – Czeszewo – Orzechowo”