AAA|rss

Lista wiadomości
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2010/2011”, wybrano najkorzystniejszą ofertę
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 193 000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2010/2011
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „remont odcinka drogi powiatowej nr 2915 w miejscowości Gorazdowo”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 4 845 000 euro na remont odcinka drogi powiatowej nr 2915 w miejscowości Gorazdowo
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Colas Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62–070 Palędzie
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę drogi powiatowej nr 3022 w m. Pyzdry, ul. Kilińskiego”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „JAWO-ZNAK”, ul. Gajowa 36a 62 – 200 Gniezno
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 193 000 euro na zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 4 845 000 euro na przebudowę drogi powiatowej nr 3022 w m. Pyzdry, ul. Kilińskiego
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice – Czeszewo – Orzechowo”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Biuro Usługowo–Handlowe Adam Chmielewski, Róża 27A, 62–400 Słupca