AAA|rss

Lista wiadomości
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 206 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej Kozubiec–Sarnice–Czeszewo–Orzechowo
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, ul. Krótka 1a, Psary Małe, 62-300 Września
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 150 000 euro na remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2926 Nowa Wieś Królewska – Gozdowo w miejscowości Nowa Wieś Królewska”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gnieźnie, Al. Reymonta 9–11, 62–200 Gniezno
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 150 000 euro na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2926 Nowa Wieś Królewska – Gozdowo w miejscowości Nowa Wieś Królewska
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2009/2010”, wybrano najkorzystniejszą ofertę
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 206 000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2009/2010
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „remont jezdni drogi powiatowej Pałczyn – Książno”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Firmę Budowlano–Usługową „EKO–BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 39, 62 – 310 Pyzdry
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „przebudowę mostu w m. Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry – Sporne”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: „POL – DRÓG SŁUPCA” S.A., ul. Piastów 1, 62–400 Słupca
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 150 000 euro na remont jezdni drogi powiatowej Pałczyn – Książno
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 150 000 euro na przebudowę mostu w m. Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry – Sporne
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Jarosław Skrabacz, Ilkowice, ul. Partyzantów 42 33 – 131 Łęg Tarnowski
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 206 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62 – 300 Września
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Colas Polska Sp. z o. o. ul. Nowa 49, 62 – 070 Palędzie
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 206 000 euro na zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 150 000 euro na remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową