AAA|rss

Lista wiadomości
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2008/2009 – II przetarg”, wybrano najkorzystniejszą ofertę na zadanie Nr 2 – obszar gminy Miłosław: Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk, Kokoszki 25, 62 – 330 Nekla
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 206 000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2008/2009 – II przetarg
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę odcinka w miejscowości Czeszewo, drogi powiatowej nr 2905 Czeszewo – Szczodrzejewo”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk, Kokoszki 25, 62 – 330 Nekla
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2008/2009”, wybrano najkorzystniejszą ofertę: a)na zadanie Nr 1 – obszar gminy Kołaczkowo: Rolnicza Spółdzielnia Usługowo – Handlowa, ul. Wrzesińska 38 A, 62 – 306 Kołaczkowo b)na zadanie Nr 3 – obszar gminy Nekla: Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk, Kokoszki 25, 62 – 330 Nekla c)na zadanie Nr 4 – obszar gminy Pyzdry: Firma Transportowo – Usługowa Marcin Budziszewski, ul. Farna 39 A, 62 – 310 Pyzdry d)na zadanie Nr 5 – obszar gminy Września: Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych, ul. Gen. Sikorskiego 34, 62 – 300 Września
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 206 000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2008/2009
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 150 000 euro na przebudowę odcinka w miejscowości Czeszewo drogi powiatowej nr 2905 Czeszewo – Szczodrzejewo
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont kapitalny masą asfaltową jezdni drogi powiatowej nr 2933 Nekla – Mystki – ul. Wiosny Ludów w Nekli”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Al. Reymonta 9 – 11, 62 – 200 Gniezno
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 150 000 euro na remont kapitalny masą asfaltową jezdni drogi powiatowej nr 2933 Nekla – Mystki – ul. Wiosny Ludów w Nekli
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65 w ilości 50 ton”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Colas Polska Sp. z o. o., ul. Nowa 49, 62 – 070 Palędzie
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 206 000 euro na zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65 w ilości 50 ton
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62 – 300 Września
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 278 000 euro na remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową