AAA|rss

Lista wiadomości
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup paliwa na rok 2008”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Shell Polska Sp. z o. o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, 02 – 366 Warszawa
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 211 000 euro na zakup paliwa na rok 2008
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2948 Września – Strzałkowo, ul. Kościuszki we Wrześni”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez ANBUD Firma Remontowo – Budowlana, Andrzej Łykowski, ul. Dworcowa 23a, 62–230 Witkowo
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pyzdry w sezonie 2007/2008”, wybrano najkorzystniejszą ofertę
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2007/2008”, wybrano najkorzystniejszą ofertę: - na zadanie Nr 1 – obszar gminy Kołaczkowo: Rolnicza Spółdzielnia Usługowo – Handlowa, ul. Wrzesińska 38 A, 62 – 306 Kołaczkowo - na zadanie Nr 2 – obszar gminy Miłosław: Rolnicza Spółdzielnia Usługowo – Handlowa, ul. Wrzesińska 38 A, 62 – 306 Kołaczkowo - na zadanie Nr 3 – obszar gminy Nekla: Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk, Kokoszki 25, 62 – 330 Nekla - na zadanie Nr 5 – obszar gminy Września: Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych, ul. Gen. Sikorskiego 34, 62 – 300 Września
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 211 000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze gminy Pyzdry w sezonie 2007/2008
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 278 000 euro na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2948 Września – Strzałkowo ul. Kościuszki we Wrześni
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 211 000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2007/2008
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3014 ul. 11 Listopada w miejscowości Pyzdry”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach, ul. Magistracka 1, 62 – 310 Pyzdry
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont kapitalny odcinka drogi Gozdowo – granica gminy, dróg powiatowych nr 2926 Nowa Wieś Królewska – Gozdowo i 2917 Gozdowo – Zieliniec”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Al. Reymonta 9 – 11, 62 – 200 Gniezno
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami odcinka Grzybowo – granica powiatu, drogi powiatowej nr 2162 Witkowo – Września”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93 – 231 Łódź
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 278 000 euro na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3014 ul. 11 Listopada w miejscowości Pyzdry
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3677 Witowo – Orzechowo – budowa chodnika w m. Orzechowo, ul. Średzka”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62 – 300 Września
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 i poniżej 5 278 000 euro na powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami odcinka Grzybowo – granica powiatu, drogi powiatowej nr 2162 Witkowo – Września
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg o wartości poniżej 14 000 euro na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3677 Witowo – Orzechowo – budowa chodnika w m. Orzechowo, ul. Średzka kod CPV: 45233140 – 2
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na remont kapitalny odcinka drogi Gozdowo – granica gminy, dróg powiatowych nr 2926 Nowa Wieś Królewska – Gozdowo i 2917 Gozdowo – Zieliniec (kod CPV: 45233220 – 7)
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę znaków drogowych”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez GIERA Znaki Drogowe ul. Lipowa 49a, 11 – 042 Jonkowo
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę znaków drogowych kod CPV: 28527420 – 2
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ANZUS” Siedziba: ul. Poznańska 50 c, 62 – 510 Konin Biuro: Żdżary 75, 62 – 571 Stare Miasto
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej nr 2933 Nekla - Mystki”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Al. Reymonta 9 – 11, 62–200 Gniezno
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na: wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych kod CPV: 45233221 – 4
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na remont kapitalny odcinka drogi powiatowej nr 2933 Nekla – Mystki kod CPV: 45233129 – 9
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65 w ilości 55 t”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: STRADA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62 – 070 Palędzie
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej K1 – 65 w ilości 55 ton kod CPV: 14510000 – 9