AAA|rss

Lista wiadomości
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową z otaczarki lub recyklera”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Psary Małe, ul. Krótka 1A, 62-300 Września
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup paliwa i olejów silnikowych na rok 2007”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: - Na zadanie A Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a, 02 – 366 Warszawa - Na zadanie B SPECOL Sp. z o.o., Oddział Duszniki Wlkp., ul. Młynkowska 3 64 – 550 Duszniki
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej, masą mineralno – asfaltową z otaczarki lub recyklera. kod CPV: 45233142 – 6
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup paliwa i olejów silnikowych na rok 2007 Kody CPV: 23111200 – 0, 23121100 – 2, 23123100 – 6