AAA|rss

Lista wiadomości
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku zakończenia procedury naboru na na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. technicznych została wybrana Dorota Wojciechowska zamieszkała we Wrześni
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku dokonanej weryfikacji oferty złożonej przez kandydatkę na stanowisko urzędnicze do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się 1 kandydatka, spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze : Pani Dorota Wojciechowska zam. Września.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. technicznych (pełen etat) w Powiatowym Zarządzie Dróg we Wrześni.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku zakończenia procedury naboru na na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy, nie dokonano wyboru żadnego kandydata
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni ogłasza
nabór na stanowisko pracy: Główny księgowy (pełen etat) w Powiatowym Zarządzie Dróg we Wrześni
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. ekonomiczno-kadrowych
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni ogłasza
nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ekonomiczno-kadrowych (pełen etat) w Powiatowym Zarządzie Dróg we Wrześni
Powiatowy Zarząd Dróg informuje
o unieważnieniu ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy