AAA|rss

Lista wiadomości
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent d/s technicznych w wymiarze 1/2 etatu została wybrana Pani Agnieszka Stanisławska zamieszkała w Kaczanowie
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni przedstawia
listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: referent ds. technicznych w wymiarze 1/2 etatu
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni poszukuje
kandydata na stanowisko urzędnicze: referent ds. technicznych w wymiarze 1/2 etatu
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Sebastian Kozłowski zamieszkały we Wrześni
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
o liście kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: referent ds. technicznych
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni poszukuje
kandydata na stanowisko urzędnicze: referent ds. technicznych
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
iż w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni poszukuje
kandydata na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. technicznych
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. technicznych
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni poszukuje
kandydata na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. technicznych
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje
że w wyniku zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent d/s administracyjno - ekonomicznych została wybrana Pani Izabela Gibowska zamieszkała we Wrześni
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni podaje
listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne na stanowisko urzędnicze referent d/s administracyjno - ekonomicznych