AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Archiwum » Powiatowy Zarząd Dróg w likwidacji (nie istnieje) » Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr 200 poz. 1651) Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni informuje, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

ESP umieszczona jest na platformie ePUAP, której właścicielem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

UWAGA! Aby można było złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Załóż konto.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

 2. Dostarczenie dokumentów do kancelarii w godzinach od 7.00 do 15.00 na następujących nośnikach danych:

  1. Dyskietka 1,44 MB

  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

 2. Akceptowalne formaty załączników to:

 1. doc, rtf

 2. xls

 3. csv

 4. txt

 5. gif, tif, bmp, jpg

 6. pdf

 7. zip

 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Instrukcja złożenia wniosku krok po kroku:

 Instrukcja użytkowania ESP Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni

Aby złożyć wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni należy kliknąć na poniższy link:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (15/05/2008 12:41:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (19/05/2008 09:23:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (19/05/2008 09:23:38)